English version of this page

Pandemiretorikk, tillit og sosiale medier

Samfunnet er avhengig av tillit mellom mennesker og myndigheter for å kunne håndtere koronakrisa. Hvordan kommuniserer helsemyndighetene, hvilken rolle spiller sosiale medier og hvordan påvirker dette befolkningens tillit? 

Regjeringen holder pressekonferanse. Journalister og kameraer vises i forkant. Foto.

Regjeringens pressekonferanse 7. mai 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold / Creative Commons.

Om prosjektet

Språk og retorikk er helt sentralt i myndighetenes håndtering av den pågående koronakrisa. Prosjektet «Pandemiretorikk, tillit og sosiale medier: Risikokommunikasjonsstrategier og offentlige reaksjoner i et medielandskap i endring» (PAR-TS) skal studere:

  1. De nåværende kommunikasjonsstrategiene til helsemyndighetene.
  2. Sosiale mediers rolle i krisa.
  3. Institusjonelle, sosiale og mediale reaksjoner i offentligheten når det gjelder tillit, frykt og atferdsendring.
  4. Potensielle risiko- og krisekommunikasjonsstrategier for framtidige pandemiutbrudd.

Mål

PAR-TS skal gi en bedre forståelse av utfordringene og betingelsene for tillit og tillitsbygging i risiko- og krisekommunikasjon i et medielandskap som er i endring.

Målet er å gi forskningsbaserte råd til medier, myndigheter og publikum om betydningen sosiale medier og tillit har for risiko- og krisekommunikasjon om koronaviruset COVID-19.

Slik kan prosjektet hjelpe myndigheter å forbedre kommunikasjonen, og foreslå verktøy for etisk og strategisk risiko- og krisekommunikasjon som tar hensyn til befolkningens bekymringer.

PAR-TS vil også bidra med kunnskap om hvordan samspillet mellom myndighetenes kommunikasjon og publikums nyskapende praksis, kan føre til at samfunnet håndterer framtidige risikosituasjoner bedre.

Samarbeid

PAR-TS består av et tverrfaglig team med bakgrunn fra statsvitenskap, medie- og kommunikasjonsstudier, datavitenskap, helse- og sivilsamfunnsstudier.

PAR-TS er et såkalt kompetanse- og samarbeidsprosjekt som utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Dette forutsetter samarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren. I tillegg til IMK, involverer PAR-TS følgende institusjoner:

Finansiering

Norges forskningsråd.

Varighet

01.06.2020-31.05.2022

Publisert 18. mai 2020 13:31 - Sist endret 8. jan. 2021 14:20