Samarbeid med IMK

Instituttet for medier og kommunikasjon samarbeider tett med næringsliv og ulike organisasjoner, både i form av studentpraksis og kontinuerlig oppdatering på utviklingen i mediebransjen.

For arbeidsgivere som ønsker en praksisstudent

IMK er på utkikk etter arbeidsgivere som ønsker å ta imot våre praksisstudenter, og som har konkrete og oversiktlige oppgaver innenfor kommunikasjon, mediekontakt eller lignende. Praksisperioden er for tiden mars-april hvert år, men avtaler om praksis må inngås i god tid. Les gjerne mer om hva vi forventer av våre praksisbedrifter eller kontakt IMK.   

Ønsker du at en av våre masterstudenter utreder din kommunikasjonsstrategi eller omdømmebygging? 

Våre masterstudenter er godt rustet for å utrede ulike problemstillinger innenfor kommunikasjonsstrategi, omdømmebygging, krisekommunikasjon og retorikk, og analysere visuelle og tekstuelle virkemidler i ulike kanaler. Meld inn din problemstilling i UiOs vitenskapsbutikk slik at denne blir gjort tilgjengelig for masterstudenter som søker et relevant tema for sin masteroppgave.

Har du en større problemstilling som bør utredes av vårt fagmiljø? Gi oss et oppdrag!

Vi påtar oss forskningsoppdrag for å analysere eller bidra til å løse konkrete problemstillinger for eksterne oppdragsgivere. Send gjerne en forespørsel til instituttleder, eller ta direkte kontakt med en av våre forskere. Vi kommer så tilbake til deg med vår vurdering.

Betingelser

Dersom vi går i gang med oppdraget, bør vi bli enige om konkret forskningstema og tilrettelegging av forskningen. Virksomheten kan gjennom forhandlinger også få overdratt rettigheter til resultater. Det vil imidlertid alltid bli stilt krav om at forskerne gis rett til å publisere resultatene av forskningen, at IMK kan drive videre forskning i forlengelse av prosjektresultatene, og bruke resultatene i undervisning.

Finansiering

Det at du gir oppdrag til instituttet, betyr at det er din organisasjon som fullfinansierer forskningen. Kravet om fullfinansiering betyr at universitetet skal få dekket alle direkte og indirekte kostnader knyttet til prosjektet. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med vår ledelse.

Ønsker du å gå inn i et samarbeidsprosjekt med IMK?

IMK og virksomheter kan samarbeide om å utvikle forskningsprosjekter. Det kan være prosjekter som er finansiert av virksomheten eller delfinansiert av finansieringskilder som Forskningsrådet eller EU.

Betingelser

Et samarbeidsprosjekt eller bidragsprosjekt kjennetegnes av at både universitetet og virksomheter bidrar til finansieringen av prosjektet. Forskningsaktiviteten skal inngå som en del av universitets ordinære forskningsoppgaver, og samfinansiert forskning er derfor av ikke-kommersiell karakter.

Finansieringsmuligheter

For virksomheten vil et slikt samarbeid være økonomisk fordelaktig på grunn av UiOs medfinansiering, men man kan derfor ikke forvente at prosjektet fullstendig kan tilpasses virksomhetens egne formål.

Forskningsrådet og EU delfinansierer også samarbeidsprosjekter mellom universitet og eksterne partnere. Hvis din virksomhetene har felles interesser med et forskningsmiljø ved IMK, kan dere samarbeide om en søknad. Dette forutsetter ofte at virksomheten bidrar med delfinansiering, egne forskningsressurser eller forskningsbakgrunn.

Finn en forsker

 
Søk etter en forsker eller det fagområdet du er interessert i.
Studenter i en vandrehall. Diffust. Foto.

Vitenskapsbutikken

Formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter.

Gule post it_lapper på hvitt ark. Foto.

Praksisplass

Prøv en student i praksis - få arbeidskraft og kompetanse i en periode.