Ove Solum

Bilde av Ove Solum
English version of this page
Telefon +47 22850432
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Professor, dr.philos. ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Faglige kompetanseområder

Film, filmhistorie, filmteori, filmanalyse, film og kinofeltet, film og kulturfeltet.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMK

Norsk filmhistorie: nyere norsk film, den norske film- og kinoinstitusjonen, The aesthetics of moving images

 • For mer informasjon, se min engelske side.
Emneord: Medier og kommunikasjon, Filmhistorie, Norsk film, Filmteori, Medieestetikk, Filmvitenskap

Publikasjoner

 • Den norske filmbølgen. Fra Orions belte til Max Manus (Universitetsforlaget 2009)
 • Film og kino. Den norske modellen (UniPub 2008)
 • Følelser for film (Gyldendal Akademisk 2007)
 • Helt og Skurk. Om den kommunale film- og kinoinstitusjonens etablering i Norge” Dr.grads avhandling, Universitetet i Oslo 2004
 • Introduksjon til film 3. reviderte utgave m/ S. Kulset og L.T. Braaten, (Gyldendal akademisk 2000).
 • Det norske kommunale kinosystemet, legetimeringsstrategier og filmrepertoar” (Unipub 2000).
 • Nærbilder – artikler om norsk filmhistorie (Universitetsforlaget, 1997).
 • The best cinema system in the world? The Municipal Cinema System in Norway; Historical and Comparative Perspectives, (Nordicom Informationi nr. 1/2. 2003).
 • Public Service Cinema? On Strategies of Legitimacy in Politics for Norwegian Cinema”, (Cultural Policy, 2 – 1999).
 • Solum, Ove (2019). Norsk film- og kinosystem i forandring. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  s 77- 86 . doi: 10.7557/13.4624 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solum, Ove (2016). Nordic Noir. Populærkulturell suksess og velferdssamfunnets mørke bakside, I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  kapittel 7.  s 133 - 150
 • Solum, Ove (2016). The Rise and Fall of Norwegian Municipal Cinemas 179, In Mette Hjort & Ursula Lindqvist (ed.),  A Companion to Nordic Cinema.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-47525-6.  8.
 • Solum, Ove (2016). What is it about Nordic Noir?, In Bente Larsen & Jakob Lothe (ed.),  Perspectives on the Nordic.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-857-9.  Kap.6.  s 109 - 126
 • Solum, Ove (2013). Eating Out: Dark, dirty and funny. Short Film Studies.  ISSN 2042-7824.  3(2), s 185- 188 . doi: 10.1386/sfs.3.2.185_1
 • Solum, Ove (2013). Kinolov i hundre år - en introduksjon, I: Ove Solum (red.),  Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0247-1.  kap. 1.  s 9 - 22
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2013). En film- og kinoinstitusjon i forandring, I: Ove Solum (red.),  Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0247-1.  kap. 12.  s 237 - 256
 • Solum, Ove (2012). In Chambers: Dark visual pleasure. Short Film Studies.  ISSN 2042-7824.  2(2), s 249- 252 . doi: 10.1386/sfs.2.2.249_1
 • Solum, Ove (2011). Tancred Ibsen. Rezyser zlotych lat, I: Jana Holsta & Pawla Urbanika (red.),  Kino Norwegii.  Nowe Horizonty.  ISBN 9788393213030.  Kapittel.  s 33 - 40
 • Solum, Ove (2010). The municipal cinema system in Norway and the digital turn. Journal of Scandinavian Cinema.  ISSN 2042-7891.  1(1), s 31- 36
 • Solum, Ove (2009). Film- og kinoinstitusjonen i Norge; en alternativ historie, I: Sara Brinch; Anne Gjelsvik (red.),  Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-779-1.  Kap. 12.  s 202 - 219
 • Solum, Ove (2008). Den norske kinomodellen, I: Ove Solum (red.),  Film og Kino. Den norske modellen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-355-4.  Kapittel 1.  s 9-43
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2008). Kinorepertoaret i Skandinavia 1996 - 2003: stabilitet eller endring, I: Ove Solum (red.),  Film og Kino. Den norske modellen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-355-4.  Kapittel 2.  s 43 - 67
 • Solum, Ove & Braaten, Lars Thomas (2008). Noen tendenser i norsk film; tancred Ibsen og Hollywoodparadigmet. Z filmtidsskrift.  ISSN 0800-1464.  105(4), s 64- 84
 • Solum, Ove (2007). Følelser, stil og stemninger, I: Ola Erstad & Ove Solum (red.),  Følelser for film.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37777-6.  Kapittel 3.  s 51 - 69
 • Solum, Ove (2006). "Babelsk filmforvirring. Flerspråksversjoner og tidlig norsk lydfilm". Z filmtidsskrift.  ISSN 0800-1464.  (1)
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2003). "The Best Cinema System in the World", The Municipal Cinema System in Norway: Historical and Comparative Perspectives. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  (1-2)
 • Holm, Torbjørn; Damås, Jan Kristian; Holven, Kirsten B.; Nordøy, Ingvild; Brosstad, Frank Roger; Ueland, Thor; Wæhre, Torgun; Kjekshus, John; Frøland, Stig Sophus; Eiken, Hans Geir; Solum, Ove; Gullestad, Lars; Nenseter, Marit Sofie & Aukrust, Pål (2002). CXC-chemokines in coronary artery disease: possible pathogenic role of interactions between oxidized low-density lipoprotein, platelets and peripheral blood mononuclear cells. Journal of Thrombosis and Thrombolysis.  ISSN 0929-5305.  1, s 257- 262
 • Solum, Ove (2000). En god gammel kjenning, Rasmus Breisteins lydfilmer, I: Jan Anders Diesen (red.),  På optagelse i friluft.  Norsk filminstitutt.  ISBN 82-90463-98-7.  s 66 - 106 Vis sammendrag
 • Solum, Ove (2000). En god gammel kjenning, Rasmus Breisteins lydfilmer, I: Jan Anders Diesen (red.),  På optagelse i friluft.  Norsk filminstitutt.  ISBN 82-90463-98-7.  s 66 - 106 Vis sammendrag
 • Asbjørnsen, Dag & Solum, Ove (1999). Public Service Cinema? On Strategies of Legitimacy in Policies for Norwegian Cinema. International Journal for Cultural Policy.  Vol 5.(No 2), s 269- 291 Vis sammendrag
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar & Solum, Ove (1997). Kontiki og Same Jakki : helaftens dokumentarfilm på kino i 50- åra, I:  Nærbilder : artikler om norsk filmhistorie.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_institusjon.  s 88 - 104
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (1997). Identitet og modernitet. Modernistiske avvik i etterkrigsfilmen, I:  Nærbilder.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.  Kapittel.  s 130 - 148 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Solum, Ove (red.) (2013). Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0247-1.  259 s.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (2010). Den norske filmbølgen - Fra Orions belte til Max Manus. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015477.  350 s.
 • Solum, Ove (red.) (2008). Film og Kino. Den norske modellen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-355-4.  206 s.
 • Solum, Ove (red.) (2007). Følelser for film. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37777-6.  178 s.
 • Erstad, Ola & Solum, Ove (red.) (2007). Følelser for film. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37777-6.  178 s.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne & Solum, Ove (red.) (2003). Mellom mediene : Helge Rønning 60 år. Unipub forlag.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne & Solum, Ove (red.) (2003). Mellom mediene. Helge Rønning 60 år. Unipub forlag.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne; Solum, Ove & Dahl, Hans Fredrik (2003). Mellom mediene. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-138-9.  333 s.
 • Braaten, Lars Thomas; Kulset, Stig & Solum, Ove (2000). Introduksjon til film: Historie, teori og analyse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1053-4.  289 s.
 • Solum, Ove; Braaten, Lars Thomas & Kulset, Stig (2000). Introduksjon til film, historie, teori og analyse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1053-4.  240 s. Vis sammendrag
 • Diesen, Jan Anders; Brodal, Svein Erik; Myrstad, Anne Marit; Solum, Ove; Sassebo, Fred & Vanebo, Camilla (2000). På optagelse i friluft - Om Rasmus Breisteins filmliv. Norsk Filminstitutt.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (red.) (1997). Nærbilder : artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (red.) (1997). Nærbilder. Artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (red.) (1997). Nærbilder. Artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (red.) (1997). Nærbilder.Artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.
 • Myrstad, Anne Marit; Iversen, Gunnar & Solum, Ove (red.) (1997). Fante-Anne. "Det nasjonale gjennombrudd" i norsk film. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.  19 s. Vis sammendrag
 • Solum, Ove (1997). "Tancred Ibsen og Hollywood-paradigmet. Noen tendenser i norsk film". Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.  15 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solum, Ove (2023). Norwegian Film History, University of Bergen 2020..
 • Solum, Ove (2020, 15. juni). Norsk film i dag. [Radio].
 • Solum, Ove (2020). Veien til Norsk Film A/S, I: Tore Ulrik Helseth & Jo Sondre Moseng (red.),  Norsk Film A/S. En kulturhistorie.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03176-7.  1.  s 19 - 47
 • Skare, Roswitha; Pedersen, Mona & Solum, Ove (2019). Kino i 100. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (41), s 1- 6 . doi: https://doi.org/10.7557/13.4626 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solum, Ove; Skare, Roswitha & Pedersen, Mona (2019). Kino i 100. 1916 - 2016. Nordlit 41. Nordlit.  ISSN 0809-1668.
 • Solum, Ove (2018, 22. mars). 100 år med kinomonopol er over. [Radio].
 • Solum, Ove (2018). 100 år med kinomonopol er over. NRK Ytring.
 • Solum, Ove (2018). "Bedre enn sitt rykte. Hovedlinjer i norsk filmhistorie".
 • Solum, Ove (2018). Certain Tendencies in Contemporary Norwegian TV Drama.
 • Solum, Ove (2018). Veien til Norsk Film A/S.
 • Solum, Ove (2017). Den norske film- og kinomodellens siste kapittel.
 • Solum, Ove (2017). Italiensk aften: om filmen Il Postino.
 • Solum, Ove (2017). J.A Diesen, T Helseth og G Iversen: Den levende fortiden. Filmhistorie og filmhistoriografi. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.
 • Solum, Ove (2017). Maj Sønstevolds filmmusikk og Tancred Ibsens "Venner".
 • Solum, Ove (2017). Nordic Noir; en mørk og cool estetikk.
 • Solum, Ove (2016). En film- og kinoinstitusjon i endring.
 • Solum, Ove (2016). Hva er Nordic Noir?.
 • Solum, Ove (2016). Nordic Noir: trademark and quality television.
 • Øfsti, Marius & Solum, Ove (2016). Kino-Norge i forandring.
 • Solum, Ove (2015). "Bedre enn sitt rykte. Norsk filmhistorie i 100 år".
 • Solum, Ove (2015). "Nordic Noir? Cross media and interdisciplinary approaches".
 • Solum, Ove (2015). "The Rise and Fall of Norwegian Municipal Cinema".
 • Solum, Ove (2014). Den nye tyske filmen.
 • Solum, Ove (2014). Endringer i kinotilbudet som følge av internett og digitalisering.
 • Solum, Ove (2014). The Municipal Cinema System in Norway.
 • Solum, Ove (2013). Digitalisering, kommersialisering og markedssensur.
 • Solum, Ove (2013). En film- og kinoinstitusjon i forandring.
 • Solum, Ove (2013). Filmlov i hundre år.
 • Solum, Ove (2013). Kinosensur i hundre år. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Solum, Ove (2013). Mona Pedersen: Forretning og fornøyelser. Stuimfilmens kinoer i Norge 1910 - 1925. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (2), s 183- 185
 • Solum, Ove (2013). The municipal cinema system in Norway: An alternative story.
 • Solum, Ove (2012). Den digitale film- og kinorevolusjonen.
 • Solum, Ove (2012). Ivo Caprino: A career in animation.
 • Solum, Ove (2012). Salg av Oslo Kino: en kulturell katastrofe?. NRK.no.
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2012). En kulturell katastrofe?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. . doi: 25.08.2012
 • Engelstad, Arne; Solum, Ove & Tønnessen, Elise Seip (2011). Filmtrender. Om moderne tendenser i norsk og internasjonal film.
 • Solum, Ove (2011). Tancred Ibsens film "Venner".
 • Solum, Ove (2011). The Digital Film- and Cinema Revolution in Norway.
 • Solum, Ove (2011). The Digital Turn and the Municipal Cinema System in Norway.
 • Solum, Ove (2010). "Bergen filmby".
 • Solum, Ove (2010). Bølger i filmhistorien, en introduksjon.
 • Solum, Ove (2010). "Kanonbegrepet og norsk film".
 • Solum, Ove (2010). The municipal cinema system in Norway and the digital turn in a democratic perspective.
 • Solum, Ove (2009). Das Boot, en filmhistorisk drøfting.
 • Solum, Ove (2009). Film og kino Norge, (en institusjonsanalyse).
 • Solum, Ove (2008). Den norske mellomkrigsfilmen og filmoffentligheten.
 • Solum, Ove & Braaten, Lars Thomas (2008). Noen tendenser i norsk film. Tancred Ibsen og Hollywoodparadigmet. Z filmtidsskrift.  ISSN 0800-1464.  105(4), s 64- 84
 • Solum, Ove (2007). Hovedlinjer i norsk filmhistorie.
 • Solum, Ove (2007). Norsk Film A/S 1932 - 2001.
 • Solum, Ove (2007). Tancred Ibsens "Den store barnedåpen".
 • Solum, Ove (2006). "Dokumentarfilmens representasjonsmåter".
 • Solum, Ove (2006). "Filmproduksjonens vilkår under kommunaliseringen".
 • Solum, Ove (2006). "Noen tendenser i norsk film".
 • Solum, Ove (2006). "Sjangerfilm og filmsjangere".
 • Solum, Ove (2004). Helt og skurk. Om den kommunale film- og kinoinstitusjonens etablering i Norge. Vis sammendrag
 • Solum, Ove (2004). Helt og skurk. Om den kommunale kinoinstitusjonens etablering i Norge. Vis sammendrag
 • Solum, Ove (2000). Det kommunale kinosystemet: legitimeringsstrategier og filmrepertoar. Vis sammendrag
 • Solum, Ove (2000). Th Municipal Cinema System in Norway.
 • Asbjørnsen, Dag & Solum, Ove (1997). Kino-Norge Rystes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solum, Ove (1997, 01. mars). Norsk filmhistorie. [Radio].  NRK. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 14. mars 2018 13:26

Prosjekter

Forskergrupper