English version of this page

Music on demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC) (avsluttet)

Prosjektet undersøkte  hvordan verdier og rettigheter evalueres og forhandles når musikk produseres og formidles via digitale medier. 

Resultater

Les mer om prosjektets resultater og se filmer.

Om MUSEC-prosjektetHodetelefoner på ørene og hundrekronesedler som hodet og to mynter som øyne. Illustrasjonsfoto.

I løpet av 2000-tallet har bruk av digital medieteknologi på grunnleggende vis endret hvordan musikk og annet kulturinnhold blir produsert og distribuert, deriblant mulighetene for å få inntekter fra det. Ved å studere bruken av nye medier belyste prosjektet en av de mest sentrale utfordringene i kultursektoren på 2000-tallet: Hvordan skal kunst og kreativt arbeid betales for?

Prosjektet forente forskning på medier, musikk, økonomi og opphavsrett i tverrfaglige analyser av hvordan artister og organisasjoner ivaretar sine ambisjoner, interesser og rettigheter i møtet med nye medietjenester. Analysene ser nærmere på forhandlinger mellom produsenter og distributører, konkurranse i nasjonale og globale markeder, og virkninger av statlige inngrep.

Gjennom intervjuer, surveyer, dokumentanalyser og case-studier tilførte prosjektet  ny kunnskap til diskusjoner om musikkens økonomi og opphavsrett i en digital kontekst.

Prosjektet startet desember 2017 og varte til januar 2021. 

Bakgrunn

Forskningsprosjektet ble ledet av Yngvar Kjus ved Institutt for musikkvitenskap på Universitetet i Oslo. I prosjektet deltok Arnt Maasø fra Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), Anja Nylund Hagen fra Institutt for musikkvitenskap (UiO), Olav Torvund fra Institutt for privatrett (UiO) og Ruth Towse fra Universitetet i Bournemouth. 

Finansiering

Prosjektet ble finansiert at KULMEDIA-programmet ved Norges forskningsråd. 

For mer informasjon, last ned prosjektbeskrivelsen (pdf, engelsk).

Publikasjoner

Bok

Hagen, Anja Nylund, Mari Torvik Heian, Roy Aulie Jacobsen og Bård Kleppe (2021): Fra plate til plattform: Norsk musikk ut i verden. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Artikler og kapitler

Kjus, Yngvar and Roy Aulie Jacobsen (2022): Will the EU's directive on copyright in the digital market change the power balance of the music industry? Views from Norway. The Nordic Journal of Cultural Policy 25(1), 28-42. 

Kjus, Yngvar, Hendrik S. Spilker and Håvard Kiberg (2022): Liveness online in deadly times: How artists explored the expressive potential of live-streaming concerts at the face of Covid-19 in Norway. First Monday 27(6). 

Hagen, Anja Nylund (2022): Musikkforlagenes rolle i den digitale musikkbransjen. I Musikerne, bransjen og samfunnet, Sigrid Røyseng, Heidi Stavrum og John Vinge (red.), Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 173-198. 

Maasø, Arnt og Hendrik Storstein Spilker (2022): The Streaming Paradox: Untangling the Hybrid Gatekeeping Mechanisms of Music StreamingPopular Music and Society.

Kjus, Yngvar (2022): Twists and turns in the 360 deal: Spinning the risks and rewards of artist–label relations in the streaming eraEuropean Journal of Cultural Studies 25(2), 463-478.  

Kjus, Yngvar (2022): License to stream? A study of how rights-holders have responded to music streaming services in Norway. International Journal of Cultural Policy 28(1), 61-73. 

Hagen, Anja Nylund (2021): Datafication, Literacy and Democratization in the Music IndustryPopular Music and Society.

Hagen, Anja Nylund (2020): Music in streams: Communicating music in the streaming paradigm, in Michael Filimowicz & Veronika Tzankova (red.),  Reimagining Communication: Mediation. Routledge.

Kjus, Yngvar og Hendrik S. Spilker (2020): Lyden av digitalisering: Preludium om musikk og medierNorsk medietidsskrift.

Towse, Ruth (2020): Dealing with digital: the economic organisation of streamed musicMedia, Culture & Society.

Maasø, Arnt og Anja Nylund Hagen (2019): Metrics and decision-making in music streamingPopular Communication.

Kjus, Yngvar (2019): The use of copyright in digital times: A study of how artists exercise their rights in Norway Popular Music and Society.

Spilker, Hendrik, Yngvar Kjus, Håvard Kiberg (forthcoming): Nødløsninger med langtidsvirkninger: Artisters og konsertarrangørers erfaringer med direktestrømmede "koronakonserter", i Digital kultur, Estetiske praksiser, Knut Ove Eliassen, Anne Ogundipe og Øyvind Prytz (red.) Kulturrådets bokserie. 

Flere arbeider er under utvikling og fagfellevurdering.

Rapporter

Hagen, Anja Nylund, Mari Torvik Heian, Roy Aulie Jacobsen og Bård Kleppe (2020): Digital ambivalens. Norsk musikk i internasjonale markeder

Masteroppgaver

Skjerdal, Øyvind (2020): Rettigheter og muligheter. Betydningen av opphavsrett for dem som skaper musikk.

Evensen, Henrik (2020): Opplevelsen av musikk på radio og i strømmetjenester.

Prosjektet i media

"Bransjen bak scenen (dagsavisen.no)", Dagsavisen 13. desember 2021. 

"Strømming har gjort det vanskeligere å lykkes", sak om MUSEC-prosjektets funn, UiO 15. januar 2021. 

MUSEC-prosjektet står bak utgivelsen av et spesialnummer om musikk og digitale medier i Norsk medietidsskrift, 27(3).

"Vil ha opphavsretten ut av lukkede rom (ballade.no)", Yngvar Kjus, utspill i Ballade.no 7. januar 2020.  

"Musikkbransjen er ikke så digital som vi tror (dn.no)", Anja Nylund Hagen, Dagens Næringsliv 14. mars 2019.

"Norsk musikk i internasjonale markeder (bylarm.no)", by:Larm 28 February 2019. 

"Tillitskrise for Tidal og tech (dn.no)", Arnt Maasø in Dagens Næringsliv, 11 May 2018. 

MUSEC session at by:Larm at 1 pm on 1 March 2018.

"Dur eller moll for norsk musikk? (dn.no)", Yngvar Kjus in Dagens Næringsliv, 17 December 2017.

Introduction to copyright law: http://www.copyrightuser.org

 

Publikasjoner

 • Kjus, Yngvar & Jacobsen, Roy Aulie (2022). Will the EU’s directive on copyright in the digital market change the power balance of the music industry? Views from Norway. . Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. 25(1), s. 28–42. doi: 10.18261/nkt.25.1.3.
 • Kjus, Yngvar; Spilker, Hendrik Storstein & Kiberg, Håvard (2022). Liveness online in deadly times: How artists explored the expressive potential of live-streamed concerts at the face of COVID-19 in Norway. First Monday. ISSN 1396-0466. 27(6). doi: 10.5210/fm.v27i6.12398.
 • Maasø, Arnt & Spilker, Hendrik Storstein (2022). The Streaming Paradox: Untangling the Hybrid Gatekeeping Mechanisms of Music Streaming. Popular music and society. ISSN 0300-7766. 45(3), s. 300–316. doi: 10.1080/03007766.2022.2026923. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Anja Nylund (2021). Datafication, Literacy, and Democratization in the Music Industry. Popular music and society. ISSN 0300-7766. s. 1–19. doi: 10.1080/03007766.2021.1989558.
 • Kjus, Yngvar (2021). Twists and turns in the 360 deal: Spinning the risks and rewards of artist–label relations in the streaming era. European Journal of Cultural Studies. ISSN 1367-5494. 25(2), s. 463–478. doi: 10.1177/13675494211044731.
 • Kjus, Yngvar (2021). License to stream? A study of how rights-holders have responded to music streaming services in Norway. The International Journal of Cultural Policy. ISSN 1028-6632. 28(1), s. 61–73. doi: 10.1080/10286632.2021.1908276.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Music in Streams: Communicating Music in the Streaming Paradigm . I Filimowicz, Michael & Tzankova, Veronika (Red.), Reimagining Communication: Mediation (1st Edition). Routledge. ISSN 9781138498914. s. 210–225.
 • Towse, Ruth (2020). Dealing with digital: the economic organisation of streamed music. Media, Culture and Society. ISSN 0163-4437. doi: 10.1177/0163443720919376. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maasø, Arnt & Hagen, Anja Nylund (2019). Metrics and decision-making in music streaming. Popular Communication - The International Journal of Media and Culture. ISSN 1540-5702. doi: 10.1080/15405702.2019.1701675. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjus, Yngvar (2019). The Use of Copyright in Digital Times: A Study of How Artists Exercise Their Rights in Norway. Popular music and society. ISSN 0300-7766. doi: 10.1080/03007766.2019.1698206. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjus, Yngvar (2021). Har internett gjort det vanskeligere å lykkes i musikkbransjen? [Radio]. NRK P2 - Studio 2.
 • Kjus, Yngvar; Hagen, Anja Nylund; Torvund, Olav & Maasø, Arnt (2021). Musikk, opphavsrett og internett.
 • Kjus, Yngvar (2021). Strømming gjør det vanskeligere å lykkes i musikkbransjen enn noensinne. [Internett]. www.hf.uio.no/imv/forskning/aktuelt.
 • Kjus, Yngvar & Spilker, Hendrik Storstein (2021). Liveness in deadly times: How artists in Norway explored the expressive potential of live-streamed concerts at the face of Covid-19 .
 • Kjus, Yngvar (2020). Vil ha opphavsretten ut av lukkede rom. [Fagblad]. Ballade.no.
 • Kjus, Yngvar & Spilker, Hendrik Storstein (2020). Introduksjon til seminar om musikk og medier i den digitale tiden.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Spotifys makt vokser i takt med nye lyttevaner. [Internett]. UiO: Det Humanistiske Fakultet.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Hvilken musikk hører vi på i karantene? [Radio]. NRK P2.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Artister sprer musikken sin på TikTok. [TV]. Dagsrevyen, NRK1.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Fra TikTok til strømmetoppen. [Radio]. Nyhetsmorgen, P2.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Forsker tror man vil se flere artister på TikTok . [Internett]. nrk.no.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). – Vi kunne vært verdensledende . [Internett]. ballade.no.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Det store skillet mellom digitale vinnere og tapere. [Internett]. ballade.no.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Ny rapport: - Digitaliseringen i musikkbransjen må profesjonaliseres. [Internett]. KulturPlot.
 • Hagen, Anja Nylund; Molde, Audun; Nathaus, Klaus & Mitrovic, Minja (2020). Panel: “The Impacts of the Covid-19 crisis on the cultural and creative sectors” .
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Kan datamaskiner lage hitmusikk? . [TV]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). DDE med direktestrøyma julemusikal. [TV]. Dagsrevyen, NRK1.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Norske artister bruker TikTok for å spre musikken sin. [Radio]. NRK P1, Dagens .
 • Hagen, Anja Nylund (2020). TikTok som maktfaktor i musikkbransjen. [Radio]. Studio 2, NRK P2.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). De som får folk til å danse sammen. [Internett]. ballade.no.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Krise og kreativitet - musikkbransjen og koronapandemien 2020 .
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Derfor kommer ny musikk i mye større grad som enkeltsingler. [Internett]. nrk.no.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Festivalsjef: – Strømmekonsertene er kommet for å bli . [Avis]. Aftenposten.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Strømmetjenestene former hvordan musikk slippes. [TV]. Dagsrevyen, NRK1.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Artister slipper låter i forkant av album. [Radio]. Nyhetsmorgen, P2.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Krise i musikkbransjen. [Fagblad]. musikknyheter.no.
 • Kjus, Yngvar & Hagen, Anja Nylund (2020). Music on (and in) demand: Negotiating and competing in streaming.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Topper lister: - Helt vilt Norske Delara rager på hitlistene i Tyskland, Sveits og Østerrike. [Avis]. Dagbladet.
 • Hagen, Anja Nylund; Heian, Mari Torvik; Jacobsen, Roy Aulie & Kleppe, Bård (2020). Norsk musikkbransje – digitale pionerer i ambivalens. ballade.no.
 • Kjus, Yngvar (2020). The record contract in flux: Developments in the agreements of artist and label in the time of music streaming.
 • Spilker, Hendrik Storstein; Kjus, Yngvar & Kiberg, Håvard (2020). Nødløsninger med langtidsvirkninger? Artisters og konsertarrangørers erfaringer med strømmekonserter.
 • Kjus, Yngvar & Spilker, Hendrik Storstein (2020). Lyden av digitalisering: Preludium om musikk og medier. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 27(3), s. 1–10.
 • Spilker, Hendrik Storstein; Kjus, Yngvar & Kiberg, Håvard (2020). Nødløsninger med langtidsvirkninger? Artisters og konsertarrangørers erfaringer med direktestrømmete "koronakonserter".
 • Kjus, Yngvar & Spilker, Hendrik Storstein (2020). Redaktører for spesialnummer om musikk og medier. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 27(3). doi: 10.18261/ISSN.0805-9535-2020-03-01.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Spotifys makt vokser i takt med nye lyttevaner . [Internett]. forskning.no.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Norske musikkforlag: Muligheter og utfordringer.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Bylarm: Å utvikle en artistkarriere i en digital økonomi.
 • Hagen, Anja Nylund (2020). Hva gjør musikere når de ikke kan spille konserter? [Internett]. UiO: Det humanistiske fakultet. Sosiel medier.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). En lesning av Engasjement og arrangement: Ei utgreiing om konsertarrangørar.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Napster. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Norsk musikk i internasjonale markeder. Frokostseminar, Kulturdepartementet: Musikkeksport .
 • Kjus, Yngvar (2019). Is streaming streamlining copyright in music? .
 • Kjus, Yngvar & Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Med opphavsrett på studieplanen. [Fagblad]. Ballade.no.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Music streaming and data literacy.
 • Maasø, Arnt (2019). How the revenue share model of music streaming services made Spotify’s ‘clickfarms’ scandals, ‘playlist payola’ and Tidal’s streaming scams possible, and how it can be fixed.
 • Hagen, Anja Nylund; Sandvik, Eystein; Witek, Julia; Nedrelid, Alma & Hovland, Torkjell (2019). Å bygge en karriere i musikklivet.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Tidal. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Kjus, Yngvar; Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Askerøi, Eirik; Hartung, Mike; Wergeland Juell, Magnus & Karoliussen, Sara (2019). Musikkprodusentens rolle.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Thomas Hayes har signert med Sony, skal gi ut musikk. [Avis]. Aftenposten.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Hva definerer musikken på 2010-tallet? [Radio]. NRK, P2.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Norsk musikk og globale selskaper.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Digitalisering som utfordring for kulturindustriene .
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Musikkbransjen er ikke så digital som vi tror. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. 109(109), s. 31–31.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Taylor Swift og musikklansering på Instagram. [Radio]. NRK, P2.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Norsk musikk i internasjonale markeder.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Facing the global music industry: Norwegian responses to the digitalisation of the music industry.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Anja Nylund Hagen om musikkeksport. [Radio]. Søndagsåpent, NRK P1.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Hva betyr digitaliseringen for norsk musikkeksport? [Internett]. Ballade.no.
 • Kjus, Yngvar & Hagen, Anja Nylund (2019). Musikkbransjen i strømmetiden.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Norsk musikkbransje og eksport.
 • Maasø, Arnt (2019). Streaming platforms and research in the Nordics.
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Superstar economy and the digitalised music industry .
 • Hagen, Anja Nylund (2019). strømmetjenester. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Spotify. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Hagen, Anja Nylund (2019). Bokomtale: Engasjement og arrangement - ei utgreiing om konsertarrangørar. Musikkmagasinet Ballade. ISSN 0805-5041.
 • Hagen, Anja Nylund (2018). Norwegian music industry as global and digital media industry.
 • Hagen, Anja Nylund (2018). Changing practices in a globalised and digitalised music industry.
 • Kjus, Yngvar (2018). Musical negotiations: How singer-songwriters relate to economy and copyright in digital times.
 • Kjus, Yngvar (2018). How to make money in music in the digital age?
 • Kjus, Yngvar (2018). Negotiating streaming rights: A study of the contracts and negotiations underlying the music streaming economy .
 • Hagen, Anja Nylund (2018). Competing with music in national and global markets.
 • Hagen, Anja Nylund & Kjus, Yngvar (2018). How to make money in music in the digital age? .
 • Kjus, Yngvar (2018). Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector.
 • Maasø, Arnt (2018). How streaming scandals are made possible by the revenue model, and how business model innovations could bring back trust and transparency.
 • Kjus, Yngvar (2018). The use of copyright in digital times: A study of how singer-songwriters exercise their rights in evolving music markets.
 • Hagen, Anja Nylund (2018). Industry in change: cultural labour in a globalised and digitalised music industry.
 • Kjus, Yngvar (2017). Dur eller moll for norsk musikk? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Gran, Anne-Britt; Linn-Birgit, Kampen Kristensen; Molde, Audun; Hagen, Anja Nylund & Booth, Peter (2020). Krise og kreativitet i musikkbransjen – koronapandemien 2020. BI Centre for Creative Industries.
 • Hagen, Anja Nylund; Heian, Mari Torvik; Jacobsen, Roy Aulie & Kleppe, Bård (2020). Digital ambivalens. Norsk musikk i internasjonale markeder. Universitetet i Oslo, Telemarksforsking. ISSN 978-82-336-0342-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2017 15:44 - Sist endret 6. juni 2022 20:27