English version of this page

Music on demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC)

Prosjektet undersøker hvordan verdier og rettigheter evalueres og forhandles når musikk produseres og formidles via digitale medier. 

Prosjektets resultater er tilgjengelige via denne lenken

Om MUSEC-prosjektetHodetelefoner på ørene og hundrekronesedler som hodet og to mynter som øyne. Illustrasjonsfoto.

I løpet av 2000-tallet har bruk av digital medieteknologi på grunnleggende vis endret hvordan musikk og annet kulturinnhold blir produsert og distribuert, deriblant mulighetene for å få inntekter fra det. Ved å studere bruken av nye medier vil prosjektet belyse en av de mest sentrale utfordringene i kultursektoren på 2000-tallet: Hvordan skal kunst og kreativt arbeid betales for?

Prosjektet forener forskning på medier, musikk, økonomi og opphavsrett i tverrfaglige analyser av hvordan artister og organisasjoner ivaretar sine ambisjoner, interesser og rettigheter i møtet med nye medietjenester. Analysene ser nærmere på forhandlinger mellom produsenter og distributører, konkurranse i nasjonale og globale markeder, og virkninger av statlige inngrep.

Gjennom intervjuer, surveyer, dokumentanalyser og case-studier vil prosjektet tilføre ny kunnskap til diskusjoner om musikkens økonomi og opphavsrett i en digital kontekst.

Prosjektet starter desember 2017 og varer til november 2020. 

Bakgrunn

Forskningsprosjektet blir ledet av Yngvar Kjus ved Institutt for musikkvitenskap på Universitetet i Oslo. I prosjektet deltar Arnt Maasø fra Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), Anja Nylund Hagen fra Institutt for musikkvitenskap (UiO), Olav Torvund fra Institutt for privatrett (UiO) og Ruth Towse fra Universitetet i Bournemouth. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert at KULMEDIA-programmet ved Norges forskningsråd. 

For mer informasjon, last ned prosjektbeskrivelsen.

Publisert 12. juni 2017 15:44 - Sist endret 22. mars 2021 15:40