Aspekter ved Fartein Valen og hans musikk

En rapport fra et seminar avholdt ved 100-årsjubileet. Redaktør Arvid Vollsnes.

Fartein Valen har både som kunstner og menneske fascinert mange både i den tiden han levde og i årene som er gått siden hans død i 1952. Også hans musikk har fengslet mange mennesker og gitt dem store opplevelser.

 

Fartein Valen av Ottar Espeland. Espeland modellerte bysten i Valevåg i august 1951. Den er grunnlaget for bronsebystene som er laget, og for den marmorversjonen Espeland selv hogde ut. Denne kaktusen gav Valen til Agnes Hiorth, og den blomstrer fortsatt rikt.

Års arbeid med med Valens musikk og Valen som kunstnerpersolighet har vist oss om at vi aldri kan bli ferdige verken med mannen eller musikken. Som med andre riktig store komponister er det alltid nye områder å utforske, stadig nye dybder som må loddes. Det er kanskje derfor de er så store. . .

Tittelen som er valgt på denne rapporten, Aspekter ved Fartein Valen og hans musikk, sier litt om vårt beskjedne ambisjonsnivå. Vi kan i dag kun se mannen og verket stykkevis og delt. Men vi håper likevel at våre små stener kan være med på å gi mosaikken litt mer både av farge og form for å bygge opp helhetsbildet. Og samtidig kanskje også gi litt inspirasjon til at flere vil fortsette utforskningen både for eget utbyttes skyld og kanskje også for en gang å gi oss nye Aspekter . . .

Elektronisk versjon av Aspekter ved Fartein Valen og hans musikk. En rapport fra et seminar avholdt ved 100-årsjubileet

Redigert av Arvid O. Vollsnes, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1988.
ISBN 82-991841-2-6

Denne nettutgaven er en ombrukket versjon av den trykte rapporten. Den er identisk i forhold til sidetall, men sideoppsett og typografi er litt annerledes. Derfor kan det forekomme at siste linje på noen sider er svært kort. Eksemplene og illustrasjonene er stort sett de samme. Noen få åpenbare trykkfeil er også rettet.

Alle filene er i pdf-versjon (krever Adobe Acrobat Reader). 

Last ned hele publikasjonen (N.B. stor fil)

Enkeltfiler fra publikasjonen: 

 

Publisert 9. mai 2010 19:40 - Sist endret 11. aug. 2010 10:00