Yngvar Kjus

Førsteamanuensis
Bilde av Yngvar Kjus
English version of this page
Mobiltelefon +47-92084733
Rom 309
Brukernavn
Besøksadresse ZEB-bygningen Sem Sælands vei 2 A

Yngvar Kjus er førsteamanuensis innen musikk og medier.

Kjus leder forskningsprosjektet The platformization of music production: Developer and  user perspectives on transformations in music production technology (PLATFORM), som er finansiert via FRIPRO-programmet til Norges forskningsråd fra 2021 til 2025. Han ledet forskningsprosjektet Music on demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC), som var finansiert gjennom KULMEDIA-programmet til Norges forskningsråd fra 2018 til 2021. 

Siste bokprosjekt: Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium.

Faglige interesser

 • populærmusikk
 • musikkmedier
 • musikkproduksjon
 • musikkbransje
 • mediert opplevelse
 • teknologi
 • kulturpolitikk
 • opphavsrett

Bakgrunn

Jeg har over lengre tid interessert meg for forholdet mellom musikk og medier, med tanke på både skapelse og formidling av musikk. Jeg var postdoktor i forskningsprosjektet Sky & Scene som undersøkte utviklingstrekk i live og mediert musikk i samtidens musikkultur. PhD-arbeidet handlet om flermedial medieproduksjon. Øvrig arbeidserfaring: Seniorrådgiver i Kulturrådets FOU-avdeling, rådgiver i Medietilsynet og medieanalytiker i NRK.  

Undervisning

 • MUS2531/4531 Musikk og medier
 • MUS2325 Musikklivet og musikkbransjen
 • MUS2500/4500 Music and copyright
 • MEVIT1110 Audiovisual aesthetics
 • ARB1402 Kultur- og kunnskapsbransjer
 • EXFAC03-MVIT Kommunikasjon og mediering
 • MA-veiledning

Utmerkelser

Article of the Year i European Journal of Communication

Emneord: Populærmusikk, Musikkmedier, Musikkbransje, Mediert opplevelse, Teknologi, Kulturpolitikk

Publikasjoner

 • Kjus, Yngvar; Spilker, Hendrik Storstein & Kiberg, Håvard (2022). Liveness online in deadly times: How artists explored the expressive potential of live-streamed concerts at the face of COVID-19 in Norway. First Monday. ISSN 1396-0466. 27(6). doi: 10.5210/fm.v27i6.12398.
 • Kjus, Yngvar & Jacobsen, Roy Aulie (2022). Will the EU’s directive on copyright in the digital market change the power balance of the music industry? Views from Norway. . Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. 25(1), s. 28–42. doi: 10.18261/nkt.25.1.3.
 • Kjus, Yngvar (2021). Twists and turns in the 360 deal: Spinning the risks and rewards of artist–label relations in the streaming era. European Journal of Cultural Studies. ISSN 1367-5494. 25(2), s. 463–478. doi: 10.1177/13675494211044731.
 • Kjus, Yngvar (2021). License to stream? A study of how rights-holders have responded to music streaming services in Norway. The International Journal of Cultural Policy. ISSN 1028-6632. 28(1), s. 61–73. doi: 10.1080/10286632.2021.1908276.
 • Kjus, Yngvar (2019). The Use of Copyright in Digital Times: A Study of How Artists Exercise Their Rights in Norway. Popular music and society. ISSN 0300-7766. doi: 10.1080/03007766.2019.1698206. Fulltekst i vitenarkiv
 • Danielsen, Anne; Kjus, Yngvar & Kraugerud, Emil (2018). Gendered patterns in music mediation: a study of male and female performers at the Øya festival using multiple data sources. Poetics. ISSN 0304-422X. doi: 10.1016/j.poetic.2018.09.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Danielsen, Anne & Kjus, Yngvar (2017). The Mediated Festival: Live Music as Trigger of Music Streaming and Social Media Engagement. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. ISSN 1354-8565. 25(4), s. 714–734. doi: 10.1177/1354856517721808. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjus, Yngvar (2017). Harmonious or out of Tune: Cooperation between the Television Industry and the Music Business in Talent Contests of the 2000s. Media, Culture and Society. ISSN 0163-4437. 39(7), s. 1011–1026. doi: 10.1177/0163443716686671.
 • Kjus, Yngvar (2016). Musical Exploration via Streaming Services: The Norwegian Experience. Popular Communication - The International Journal of Media and Culture. ISSN 1540-5702. 14(3), s. 127–136. doi: 10.1080/15405702.2016.1193183. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjus, Yngvar & Danielsen, Anne (2016). Live Mediation. Performing Concerts Using Studio Technology. Popular Music. ISSN 0261-1430. 35(3), s. 320–337. doi: 10.1017/S0261143016000568. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjus, Yngvar (2016). Reclaiming the Music: The Power of Local and Physical Music Distribution in the Age of Global Online Services. New Media & Society. ISSN 1461-4448. 18(9), s. 2116–2132. doi: 10.1177/1461444815580414. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjus, Yngvar & Danielsen, Anne (2014). Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya Festival. Popular music and society. ISSN 0300-7766. 38(5), s. 660–679. doi: 10.1080/03007766.2014.929322. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjus, Yngvar (2011). Folk ser mer på nett-tv. Hvorfor burde vi bry oss? Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 2011(1), s. 68–73.
 • Kjus, Yngvar (2011). New Industry Dynamics: Lessons from Reality TV in Norway. I Kraidy, Marwan M. & Sender, Katherine (Red.), The Politics of Reality Televison: Global Perspectives. Routledge. ISSN 9780415588256. s. 161–176.
 • Sundet, Vilde Schanke & Kjus, Yngvar (2010). Medienes selvopptatthet. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 17(1), s. 77–83.
 • Kjus, Yngvar (2009). Impact of prestige programs on production practices : the case of crossmedia and audience participation in public service organizations. Journal of Media Practice. ISSN 1468-2753. 10(2&3), s. 167–184.
 • Kjus, Yngvar (2009). Everyone needs idols : realitiy television and transformations in media structure, production and output. European Journal of Communication. ISSN 0267-3231. 24(3), s. 287–304. doi: 10.1177/0267323109336758.
 • Kjus, Yngvar (2009). Idolizing and Monetizing the Public: The Production of Celebrities and Fans, Representatives and Citizens in Reality TV. International Journal of Communication. ISSN 1932-8036. s. 277–300.
 • Kjus, Yngvar (2009). Collaborative Reproduction of Attraction and Performance: The Case of the Reality Show Idols. I Moran, A (Red.), TV Formats Worldwide: Localizing Global Programs. Intellect Ltd.. ISSN 1841503061. s. 113–128.
 • Kjus, Yngvar (2008). Kampen om oppmerksomheten, Fjernsyn i digitale omgivelser : kringkastingens møte med nye medier. IJ-forlaget. s. 67–86.
 • Kjus, Yngvar (2007). Ideals and Complications in Audience Participation for PSM. Open Up or Hold Back? Gregory Ferrell Lowe, Jo Bardoel (red.) From Public Service Broadcasting to Public Service Media. Nordicom. s. 135–150.
 • Kjus, Yngvar (2007). Publikumsdeltagelse i tverrmedial programproduksjon, På tværs af medierne. Forlaget Ajour. s. 105–128.
 • Kjus, Yngvar (2006). Når publikum blir produsenter : deltakelse i det kommersielle underholdningsformatet Idol. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 13(3), s. 220–241.
 • Kjus, Yngvar (2006). Vulgært og virtuost, Humor i mediene. Cappelen Damm Akademisk. s. 159–181.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjus, Yngvar (2018). Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-70367-1. 184 s.
 • Kjus, Yngvar & Kaare, Birgit Hertzberg (2006). Humor i mediene. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-25756-9. 256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjus, Yngvar; Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Wang, Solveig Margrethe (2022). Encountering new technology: A study of how female creators explore DAWs.
 • Kjus, Yngvar; Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Wang, Solveig Margrethe (2022). Getting onto the platforms of music production: How women negotiate the creative opportunities of digital audio workstations.
 • Kjus, Yngvar (2021). Collective musicking on DAW platforms?
 • Kjus, Yngvar (2021). Transformations in the creative roles and modes of music production.
 • Kjus, Yngvar & Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2021). Møter med teknologi: Kvinnelige skaperes utforsking av DAWs.
 • Kjus, Yngvar (2021). Comparing the platforms of cultural production: Music, film, game.
 • Kjus, Yngvar & Spilker, Hendrik Storstein (2021). Liveness in deadly times: How artists in Norway explored the expressive potential of live-streamed concerts at the face of Covid-19 .
 • Kjus, Yngvar (2021). Har internett gjort det vanskeligere å lykkes i musikkbransjen? [Radio]. NRK P2 - Studio 2.
 • Kjus, Yngvar; Hagen, Anja Nylund; Torvund, Olav & Maasø, Arnt (2021). Musikk, opphavsrett og internett.
 • Kjus, Yngvar (2021). Strømming gjør det vanskeligere å lykkes i musikkbransjen enn noensinne. [Internett]. www.hf.uio.no/imv/forskning/aktuelt.
 • Spilker, Hendrik Storstein; Kjus, Yngvar & Kiberg, Håvard (2020). Nødløsninger med langtidsvirkninger? Artisters og konsertarrangørers erfaringer med strømmekonserter.
 • Kjus, Yngvar (2020). The record contract in flux: Developments in the agreements of artist and label in the time of music streaming.
 • Kjus, Yngvar & Spilker, Hendrik Storstein (2020). Redaktører for spesialnummer om musikk og medier. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 27(3). doi: 10.18261/ISSN.0805-9535-2020-03-01.
 • Spilker, Hendrik Storstein; Kjus, Yngvar & Kiberg, Håvard (2020). Nødløsninger med langtidsvirkninger? Artisters og konsertarrangørers erfaringer med direktestrømmete "koronakonserter".
 • Kjus, Yngvar & Spilker, Hendrik Storstein (2020). Lyden av digitalisering: Preludium om musikk og medier. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 27(3), s. 1–10.
 • Kjus, Yngvar & Hagen, Anja Nylund (2020). Music on (and in) demand: Negotiating and competing in streaming.
 • Kjus, Yngvar & Spilker, Hendrik Storstein (2020). Introduksjon til seminar om musikk og medier i den digitale tiden.
 • Kjus, Yngvar (2020). Vil ha opphavsretten ut av lukkede rom. [Fagblad]. Ballade.no.
 • Kjus, Yngvar; Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Askerøi, Eirik; Hartung, Mike; Wergeland Juell, Magnus & Karoliussen, Sara (2019). Musikkprodusentens rolle.
 • Kjus, Yngvar & Brøvig-Hanssen, Ragnhild (2019). Med opphavsrett på studieplanen. [Fagblad]. Ballade.no.
 • Kjus, Yngvar (2019). Is streaming streamlining copyright in music? .
 • Kjus, Yngvar & Hagen, Anja Nylund (2019). Musikkbransjen i strømmetiden.
 • Kjus, Yngvar (2018). Negotiating streaming rights: A study of the contracts and negotiations underlying the music streaming economy .
 • Kjus, Yngvar (2018). The use of copyright in digital times: A study of how singer-songwriters exercise their rights in evolving music markets.
 • Kjus, Yngvar (2018). Musical negotiations: How singer-songwriters relate to economy and copyright in digital times.
 • Kjus, Yngvar (2018). Kontemporære medier og fremveksten av nye musikalske sjangere.
 • Kjus, Yngvar (2018). Boklansering: Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium.
 • Kjus, Yngvar (2018). Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector.
 • Kjus, Yngvar (2018). How to make money in music in the digital age?
 • Kjus, Yngvar (2017). Dur eller moll for norsk musikk? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Kjus, Yngvar (2017). Producing consumption: Facilitating musical immersion across online and offline media.
 • Kjus, Yngvar (2017). Music experience in the digital millennium.
 • Kjus, Yngvar (2017). Music Experience in the Intersection of Concerts and Archives.
 • Kjus, Yngvar (2017). Instituttleiar Arne H. Krumsvik i samtalar om media og samfunn: Yngvar Kjus om Idol, X Factor, The Voice og The Stream. [Internett]. https://krumsvik.podbean.com/e/yngvar-kjus-om-idol-x-factor-.
 • Kjus, Yngvar (2017). Paneldebatt: Brave New World – med SoMe som våpen.
 • Kjus, Yngvar (2016). Strømming = markedsføring eller inntekter? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Kjus, Yngvar (2016). Live and Recorded. Creations of Stage and Studio.
 • Øgrim, Tellef & Kjus, Yngvar (2016). Musikkmaskinene kvesser sine algoritmer. [Fagblad]. Ballade.no.
 • Danielsen, Anne; Maasø, Arnt; Hagen, Anja Nylund & Kjus, Yngvar (2016). Clouds & Concerts summarised.
 • Kjus, Yngvar (2016). Live and Recorded: Music Experience in the Digital Environment.
 • Kjus, Yngvar (2016). Hvordan spille konsert i laptopens tidsalder? Musikkmagasinet Ballade. ISSN 0805-5041.
 • Kjus, Yngvar (2016). Festivalopplevelser i den digitale tiden - nye muligheter for musikkformidlere?
 • Kjus, Yngvar (2015). Konsertopplevelser i digitale omgivelser.
 • Kjus, Yngvar (2014). Who needs a middleman? Transformations in local music distribution in the age of global online services.
 • Kjus, Yngvar (2014). Festivaler i en strømmeverden. ballade.no.
 • Kjus, Yngvar (2014). Sky og scene: Endringer i musikkformidlingen.
 • Kjus, Yngvar & Hagen, Anja Nylund (2013). Playlists as phenomenon and analysis of editorial playlists, Playlists use as strategic personalization.
 • Kjus, Yngvar (2013). The Use of Editorial Playlists: The WiMP Case.
 • Kjus, Yngvar (2013). Kulturpolitikkens nytale. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Kjus, Yngvar (2013). Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 39, s. 145–148.
 • Kjus, Yngvar (2013). Strukturendringer i musikkindustrien: Å navigere i digitale omgivelser.
 • Kjus, Yngvar (2013). Hva er musikkens verdi? Masterbloggen.
 • Kjus, Yngvar (2012). Konsertopplevelser i den digitale alderen.
 • Kjus, Yngvar (2008). Historisk humorist. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Kjus, Yngvar (2007). Cross media events.
 • Kjus, Yngvar (2007). Kamp om kommersialisme i NRK. Vox publica. ISSN 1504-5927.
 • Kjus, Yngvar (2007). TV i flermediale mediehus : forskyvninger i autonomi og estetikk.
 • Kjus, Yngvar (2006). Formatting the live.
 • Kjus, Yngvar (2006). Event production: Managing the multiple mediations of Idol.
 • Kjus, Yngvar (2009). Event media : television production crossing media boundaries. Faculty of Humanities, University of Oslo.
 • Kjus, Yngvar (2009). Event media: television production crossing media boundaries. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2016 08:42 - Sist endret 6. juni 2022 20:26

Prosjekter