English version of this page

Ny postdoktor på MultiLing

MultiLing har fått en ny postdoktor. Vi ønsker Anne Marie Landmark velkommen!

Anne Marie Dalby Landmark

Dalby Landmark har master i nordisk språk fra Universitetet i Oslo, og avlegger doktorgrad ved Det medisinske fakultet, avd. Akershus universitetssykehus i oktober 2016. Ved hjelp av videoopptak av lege-pasientsamtaler i sykehus har hun undersøkt hvordan pasienter involveres i beslutninger om behandling. En av delstudiene handler om beslutningsprosesser der minst én av partene har norsk som andrespråk.

Dalby Landmark er ansatt som postdoktor på MultiLing Dementia-prosjektet. Hun vil studere hvilke utfordringer som oppstår i kommunikasjonen med både pårørende og helsepersonell i møte med flerspråklige eldre med demens, samt hvilke strategier som brukes for å overvinne utfordringer og fremme forståelse.

Publisert 31. aug. 2016 12:30 - Sist endret 31. aug. 2016 12:31