Anne Golden

Image of Anne Golden
Norwegian version of this page
Phone +47 22854291
Mobile phone +47 90939590
Room HW 413
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Anne Golden is Professor of Norwegian as a Second language and was research leader for theme 1 at the Center of Multilingualism in Society across the Lifespan at the Department of Linguistics and Scandinavian Languages, University of Oslo, Norway from 2013-2019.

My main field of research is literacy in a second language, with a focus on vocabulary and in particular metaphors as well as studies of Identity in migrant narratives, transfer studies and the use of learner corpora in research. I have published articles and books in all these disciplines.

Tags: Multilingualism, Second language acquisition, Education, Literacy, Vocabulary, Metaphors, Identity, Narratives, Creole studies, Norwegian Grammar, Family Language Policy

Publications

Golden, Anne; Jarvis, Scott & Tenfjord, Kari (eds.) (2017). Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus.. Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  280 p.

Bagga-Gupta; Sangeeta; Golden, Anne; Holm, Lars; Laursen, Helle Pia; Pitkänen-Huhta, Anne (eds) (2019) Reconceptualizing Connections between Language, Literacy and Learning. Springer ISBN print 978-3-030-26993-7, online 978-3-030-26994-4, 279 p.

 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2020). «Kanskje for høgt utdanna europearar på spor 3»: lærerkommentarer fra en spørreundersøkelse om "Det felles europeiske rammeverket". NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  36(2), s 101- 127 Full text in Research Archive. Show summary
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2020). “One, two, many = one too many?” Conceptualizations of mother tongue.. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 135- 157 . doi: 10.5617/osla.8494 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bagga-Gupta, Sangeeta; Laursen, Helle Pia & Golden, Anne (2019). Bridging Language, Literacy and Learning, In Sangeeta Bagga-Gupta; Anne Golden; Lars Holm; Helle Pia Laursen & Anne Pitkanen-huhta (ed.),  Reconceptualizing Connections between Language, Literacy and Learning.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-26993-7.  Kap 1.  s 15 - 32
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2019). Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket – en nettbasert spørreundersøkelse. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (2), s 41- 64 Full text in Research Archive. Show summary
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2019). Language Learning and Literacy: The Multilingual Subject in Narratives of Older Immigrant Refugee Women, In Sangeeta Bagga-Gupta; Anne Golden; Lars Holm; Helle Pia Laursen & Anne Pitkanen-huhta (ed.),  Reconceptualizing Connections between Language, Literacy and Learning.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-26993-7.  Kap 13.  s 253 - 276
 • Golden, Anne & Magnusson, Ulrika (2019). Nyere forskningsresultater på andrespråksskriving i Norge og Sverige med særlig vekt på andrespråkselevers skriving i skolefagene. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219.  13(1), s 1- 23 . doi: 10.5617/adno.6475 Full text in Research Archive.
 • Golden, Anne (2018). Utvikling av ordforrådet på et andrespråk, I: Ann-Kristin Helland Gujord & Gunhild Tveit Randen (red.),  Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202584702.  kap 7.  s 190 - 213
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2018). A1, A2, B1 ... - "den nye tellemåten" på språklæringsfeltet, I: Anne Marit Vesteraas Danbolt; Gunhild Tomter Alstad & Gunhild Tveit Randen (red.),  Litterasitet og flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2350-3.  Kapittel 12.  s 237 - 260
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). Snakke med ved? Snakke med maskin? Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(3), s 1- 24 . doi: 10.5617/adno.5916 Full text in Research Archive.
 • Golden, Anne (2017). Emotions Negotiated in L2 Texts: A Corpus Study of Written Production by Adult Learners on a Norwegian Test, In Anne Golden; Scott Jarvis & Kari Tenfjord (ed.),  Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus..  Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  Kap 8.  s 188 - 230
 • Golden, Anne (2017). Ord i Nord. Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, I: Emma Sköldberg; Maia Andréasson; Henrietta Adamsson Eryd; Filippa Lindahl; Sven Lindström; Julia Prentice & Malin Sandberg (red.),  Svenskans beskrivning. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11–13 maj 2016.  Institutionen för svenska språket.  ISBN 978-91-87850-64-6.  Artikkel.  s 1 - 17
 • Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders & Tenfjord, Kari (2017). Evaluation of Texts in Tests, or: Where is the Dog Buried?, In Anne Golden; Scott Jarvis & Kari Tenfjord (ed.),  Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus..  Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  Kapittel 9.  s 231 - 271
 • Golden, Anne (2015). ASK-korpuset gjør andrespråksforskningen enda morsommere. Men hva gjør voksne innlærere med verbet gjøre i ASK?. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  [31](1/2), s 77- 120
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2015). Forskning på andrespråksskriving i Skandinavia, med vekt på de norske studiene, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kapittel 13.  s 231 - 250
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). Coon Valley Norwegians Meet Norwegians from Norway: Language, Culture and Identity among Heritage Language Speakers in the U.S., In Janne Bondi Johannessen & Joseph C. Salmons (ed.),  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027234988.  Kapittel.  s 323 - 358
 • Golden, Anne & Monsen, Marte (2015). Vurdering av tekster skrevet til norskprøvene for voksne, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kap 11.  s 201 - 216
 • Golden, Anne & Tenfjord, Kari (2015). Tverrspråklig innflytelse i skriftlige innlærertekster, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kap 10.  s 183 - 199
 • Golden, Anne & Friberg, Jon Horgen (2014). Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (2), s 11- 23
 • Golden, Anne & Tenfjord, Kari (2014). Møte mellom polsk og norsk i Norge. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(2), s 5- 9 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan; Szymanska, Oliwia & Urbanik, Pawel Kazimierz (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker?. Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2020). Metaphors of language by Creole and French speakers in Reunion Island.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions. Revisited..
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2020). Limited by stereotypes? Learning Norwegian as a Pole.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? A study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions from two conceptual metaphors..
 • Golden, Anne (2019, 02. oktober). Forskere skeptisk til Sanners språkkrav.  Khrono.
 • Golden, Anne (2019). Når andrespråket er norsk og innlæreren er student.
 • Golden, Anne (2019). Voksne akademikere og språklæring.
 • Golden, Anne & Monsen, Marte (2019). Picture prompts in writing exams: assets or restraints..
 • Golden, Anne; Nøklestad, Anders & Johansson, Sofie (2019). The vocabulary of the Nordic heritage speakers in the US. An attempt of categorization.
 • Golden, Anne & Opsahl, Toril (2019). Den minoritetsspråklege situasjonen i Noreg i eit andrespråksperspektiv. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  172(3), s 42- 45
 • Golden, Anne & Opsahl, Toril (2019). Norsk er norsk og polsk er polsk «and never the twain shall meet»? En studie av kommunikasjon blant polakker i Norge.
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril; Tonne, Ingebjørg; van der Walt, Christa & Xeketwana, Simthembile (2019). Panel 5: Multilingualism: Learning, Globalization, Social Justice – Focus on Education and Research.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2019). "I Kongo er vi sånn flerspråklige". Fixity and fluidity in linguistic biographies narrated by Congolese migrants in Norway.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Blir polske norskstudenter vippet av pinnen av norske metaforer. En studie av polske studenters forståelse av norske hverdagslige metaforiske uttrykk..
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Hverdagslivets metaforer.
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2019). Troll i ord. Arbeid med ordforråd og ordoppbygging i skolen..
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2019). Word Magic. Working with Words and Word Construction in School..
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2019). Second-language communication in workplace settings – the case of Polish migrants in Norway.
 • Golden, Anne (2018). Crossing borders, writing texts, being evaluated. Students with text norms from the East and South writing in the West and North.
 • Golden, Anne (2018). Tekstproduksjon og tekstvurdering i norsk som andrespråk.
 • Golden, Anne (2018). Verb – den viktigste og morsomste ordklassen?.
 • Golden, Anne; Jensen, Bård Uri; Kulbrandstad, Lars Anders & Tenfjord, Kari (2018). Lange tekster, lange setninger og lange ord – en suksessoppskrift for språkprøver?.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2018). Conceptualization of Language Learning in the CEFR.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2018). Evaluation of L2 texts when errors have been corrected: What borders are left?.
 • Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders & Tenfjord, Kari (2018). På spor av en tapt hund – Om samarbeid, dyr og andrespråksskriving.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). A la rue, à l'école et entre amis. L'usage du créole dans le passé et à présent présenté dans des récits autobiographiques des Guadeloupéens de la génération 68.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). «C’est un blasphème de parler le créole.» Metaphors of Creole by speakers from Reunion Island.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). "Jeg ville overlevd i jungelen hvis jeg traff en norsk misjonær" Aktørskap og humor i samtaler om norsklæring.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). Talerfokuserte tilnærminger i andrespråksforskningen.
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2018). Ordmanøvrering i Oslo-skolen.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2018). "Jeg som har studert lingvistikk, måtte gå i klasse med analfabeter". Narrativer fra norskopplæring..
 • Tonne, Ingebjørg & Golden, Anne (2018). Lesesatsning for lærere i Osloskolen: mulige suksesskriterier. Show summary
 • Golden, Anne (2017). Andrespråket og andrespråksinnlæreren – refleksjoner med utgangspunkt i forskning..
 • Golden, Anne (2017). Andrespråkslæring i et livsløpsperspektiv: Utfordringer og gleder..
 • Golden, Anne (2017). Andrespråkslæring og deltagelse i samfunnet i et livsløpsperspektiv.
 • Golden, Anne (2017). Family matters: Conversations with mothers - as learners and as teachers.
 • Golden, Anne (2017). Om metaforer og følelsesuttrykk i norsk og mulig transfer fra polsk til norsk.
 • Golden, Anne (2017). Ord som lukker - ord som åpner Ord, uttrykk og begreper i undervisningen.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2017). Text length and evaluation of text quality.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2017). Snakke med maskin? Snakke med ved? Kongolesiske flyktningers erfaringer med norskopplæring.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2017). Flerspråklige elever møter skolefagenes tekster. En forskningsoppsummering.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2017). “My mother tongue that I do not speak anymore is Tchokwe" Multilingual Congolese migrants in Norway about changes in their linguistic competence.
 • Tenfjord, Kari; Jarvis, Scott & Golden, Anne (2017). Introduction, In Anne Golden; Scott Jarvis & Kari Tenfjord (ed.),  Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus..  Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  Kap 1.  s 1 - 11
 • Golden, Anne (2016). Encounter with texts in 5th grade. Transitions in Education.
 • Golden, Anne (2016). Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, med vekt på Sverige og Norge..
 • Golden, Anne (2016). Learning and literacy: empowerment as rehabilitation among older immigrant women..
 • Golden, Anne (2016). Multilingual students’ identity constructions in classrooms.
 • Golden, Anne (2016). Ord i Nord. Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, med vekt på Sverige og Norge..
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2016). Content, text structure and style in the evaluation of a language test.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Ordförråd och begrepp inom alla ämnen. [www ]. Show summary
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2016). Métaphores de langue chez les locuteurs de créole et de français à l’île de la Réunion.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2016). Narratives from a post-diglossic society: Attitudes and conceptualizations about language at Reunion Island.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Golden, Anne (2016). Vurdering av teksten eller vurdering av språket? En analyse av innlæreres tekster som er skrevet til Språkprøven.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2016). Femteklasseteamet reflekterer over skolens tekstmangfold i lys av andrespråkselevenes utfordringer.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2016). Femteklassinger lærer om edderkopper..
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). "Jeg vil helst snakkes norsk på norsk". Flerspråklige kongoleseres narrativer om det å lære norsk.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). Språk og språkinnlæring i ulike livsfaser og på ulike steder. Kongolesiske migranter i Norge forteller.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). Témoignages de la diglossie réunionnaise en transition : une analyse narrative de données PFC.
 • Golden, Anne (2015). Creoles and Second Language Acquisition.
 • Golden, Anne (2015). Ordforrådet i tekster og hos individer. Ordforståelse og ordbruk i en skolekontekst.
 • Golden, Anne (2015). Vocabulary in Text books.
 • Golden, Anne (2015). What counts as emotion in texts?.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2015). Hvilken rolle spiller tekstinnholdet ved en språktest?.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2015). What role do content, text structure and style play in the evaluation of a language test?.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). Conceptualizations of second language learning and literacy. Metaphors in conversation.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). Linguistic Landscaping in a Norwegian Multilingual Classroom.
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2015). The importance of the self in second language learning: Identity construction in narrative discourse.
 • Golden, Anne (2014). Andrespråksforskning i dag – og i morgen. Hva bidrar MultiLing med?.
 • Golden, Anne (2014). Conceptualizations of language learning.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita (2014). Trender i den skandinaviske forskningen på andrespråksskriving.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Hvorfor blir tekster skrevet av vietnamesere vurdert lavere enn tekster skrevet av spansktalende kandidater.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Kognitiv lingvistikk og morsmålstransfer.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2014). Texts in test.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lise Iversen (2014). Internasjonal forskning om barn og unges ordforråd og litterasitetspraktiser på andrespråket- En kunnskapsstatus.
 • Golden, Anne (2013). Emotions in test texts.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:11 PM - Last modified June 29, 2021 12:35 PM