Toril Opsahl

Førsteamanuensis - Nordisk språk
Bilde av Toril Opsahl
English version of this page
Telefon +47 22858219
Rom HW 444
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

 • 2020-: Leiar av NorPol-prosjektet (NFR/FRIPRO)
 • 2019-2020: Temaleiar for tema 3, Fleirspråklegheit, ideologiar og språkpolitikk ved MultiLing, senter for fleirspråklegheit
 • 2017-: Medlem av kjernegruppa ved MultiLing, senter for fleirspråklegheit
 • 2015 (august) - 2017 (juli): Forskingsleiar ved ILN
 • 2014-: Førsteamanuensis i Nordisk språk, inkl. Norsk som andrespråk ved ILN
 • Ph.d., UiO 2010 med ei avhandling om språkutvikling i multietniske ungdomsmiljø i Oslo
 • 2012-2014: Førsteamanuensis II ved Forskingssenter for skriftkultur, Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur, Høgskulen i Volda
 • 2009-2014: Redaktør i Norsk Ordbok
 • 2006-2009: Doktorgradsstipendiat i prosjektet Utviklingsprosessar i urbane språkmiljø (Upus)
 • 2002-2006: Lektor i vgs. og vaksenopplæring

Undervisning

Faglege interesser

 • språkleg variasjon og endring, fleirspråklegheit, fleirspråkleg utdanning, språkhaldningar, samtale, ungdomsspråk, diskursmarkørar, grammatikk og pragmatikk

Anna

Emneord: Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet

Publikasjoner

 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2022). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging - Northern and Southern perspectives. s. 51-72.

 • Toril Opsahl: Dead, but Won’t Lie Down? Grammatical Gender among Norwegians. Journal of Germanic Linguistics, 33(1), 2021, s. 122-146.
 • Toril Opsahl: Welcome to the city where dialects aren't pretty? On some developmental processes in urban multiethnic areas in Oslo, Norway, In Thorsten Burkard & Markus Hundt (ed.), Sprachmischung - Mischsprachen. Vom Nutzen und Nachteil gegenseitiger Sprachbeeinflussung.  Peter Lang Publishing Group, 2018,  s. 83-98
 • Toril Opsahl: "Ei lita tur" - feminin renessanse?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år.  Novus Forlag, 2017, s. 131-144.
 • Toril Opsahl og Unn Røyneland: Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education 36C, 2016, s. 45-54.

 • Toril Opsahl: ulk - ullvær, veksla - velbøtt, vokk - vokut, æva - ævordøme, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget, 2016.
 • Toril Opsahl og Finn Aarsæther: Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284. 2015, 30(1-2), s. 121-150.
 • Lena Ekberg, Toril Opsahl og Heike Wiese: Functional Gains: A Crosslinguistic Case Study on Three Particles in Swedish, Norwegian and German, I: Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press, 2015, s. 93-115.
 • Ingvild Nistov og Toril Opsahl: The social side of syntax in multilingual Oslo, I: Tor Anders Åfarli & Brit Kirsten Mæhlum (ed.),  The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company, 2014, s. 91-116.
 • Stian Hårstad og Toril Opsahl: Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. Fagbokforlaget, 2013.
 • Ingrid Kristine Hasund, Toril Opsahl og Jan Svennevig: By three means - The pragmatic functions of three Norwegian quotatives, I: Isabelle Buchstaller & Ingrid van Alphen (ed.), Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives. John Benjamins Publishing Company, 2012, s. 37-67.
 • Toril Opsahl: sak - sakøyre, sanitær - sanmarinsk, sans - satyrspel, sint - sirål, sjølvofrande - sjølvåtgåing, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget, 2011.
 • Endre Brunstad, Unn Røyneland og Toril Opsahl: Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural and Urban Norway, In Marina Terkourafi (ed.), Languages of Global Hip Hop. Continuum, 2010, s. 223-255.
 • Toril Opsahl: "Egentlig alle kan bidra!" - en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo. Ph.d.-avhandling. Universitetet i Oslo, 2009.
 • Toril Opsahl: Wolla I swear this is typical for the conversational style of adolescents in multiethnic areas in Oslo. I Nordic Journal of Linguistics (Special issue: Sociolinguistics) Volum 32 (2), 2009, s. 221-244.
 • Toril Opsahl og Jan Svennevig: "'Må ha det. Bare ha det.' Bare som pragmatisk partikkel i samtale." I Norsk Lingvistisk Tidsskrift 25-1, 2007, s. 29-55
 • Hårstad, Stian & Opsahl, Toril (2021). «E’ hel ei – e’ halv ei» – om realiseringa av ubestemt hokjønnsartikkel i Oslo. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. 2021(2), s. 167–195. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging - Northern and Southern perspectives. I Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (Red.), Spaces of Multilingualism. Routledge. ISSN 9781003125839. s. 51–72. doi: 10.4324/9781003125839. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2021). Invisible Presence?: Polish in Norwegian Public Space. I Blackwood, Robert & Dunlevy, Deirdre A. (Red.), Multilingualism in Public Spaces: Empowering and Transforming Communities. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350186590. s. 111–136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2021). Dead, but Won’t Lie Down? Grammatical Gender among Norwegians . Journal Of Germanic Linguistics. ISSN 1470-5427. 33(1), s. 122–146. doi: 10.1017/S1470542720000070. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2020). “One, two, many = one too many?” Conceptualizations of mother tongue. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 135–157. doi: 10.5617/osla.8494. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2018). Welcome to the city where dialects aren't pretty? On some developmental processes in urban multiethnic areas in Oslo, Norway. I Burkard, Thorsten & Hundt, Markus (Red.), Sprachmischung - Mischsprachen. Vom Nutzen und Nachteil gegenseitiger Sprachbeeinflussung. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-74389-8. s. 83–98. doi: 10.3726/b13265.
 • Opsahl, Toril (2017). -'Vel' er vel vel, vel? -Vel, vel. I Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (Red.), Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-889-0. s. 213–228. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2017). "Ei lita tur" - feminin renessanse? I Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn & Tangen, Håvard (Red.), I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år. Novus Forlag. ISSN 9788270998753. s. 131–144.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education. ISSN 0898-5898. 36, s. 45–54. doi: 10.1016/j.linged.2016.06.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2016). ulk - ullvær, veksla - velbøtt, vokk - vokut, æva - ævordøme. I Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8698-7.
 • Opsahl, Toril & Aarsæther, Finn (2015). Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. [31](1/2), s. 121–150. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2015). Kan ord i bruk bli ord i bok? : urbane ungdomsvarieteter i framtidige ordboksressurser. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 22, s. 131–149. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ekberg, Lena; Opsahl, Toril & Wiese, Heike (2015). Functional Gains: A Crosslinguistic Case Study on Three Particles in Swedish, Norwegian and German. I Nortier, Jacomine & Svendsen, Bente Ailin (Red.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press. ISSN 9781107016989. s. 93–116. doi: 10.1017/cbo9781139061896.007.
 • Freywald, Ulrike; Cornips, Leonie; Ganuza, Natalia; Nistov, Ingvild & Opsahl, Toril (2015). Beyond Verb Second – A Matter of Novel Information Structural Effects? Evidence from Norwegian, Swedish, German and Dutch. I Nortier, Jacomine & Svendsen, Bente Ailin (Red.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press. ISSN 9781107016989. s. 73–92. doi: 10.1017/cbo9781139061896.006.
 • Opsahl, Toril (2014). Kvinnemål, altså. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Red.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. s. 59–62.

Se alle arbeider i Cristin

 • Opsahl, Toril; Lomeu Gomes, Rafael; Goodchild, Samantha; Ims, Ingunn Indrebø; Lamb, Gavin Mitchell & Røyneland, Unn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). (Re)producing stereotypes in media representations of contemporary urban vernaculars.
 • Olszewska, Aleksandra Ita; Schulte, Leonie; Omar, Laila; Nichols, Briana; Opsahl, Toril & Khan, Kamran (2022). Panel - Language and the temporalities of migration.
 • Husby, Olaf Anders; Nygård, Mari & Opsahl, Toril (2022). Språksnakk fra roteloftet! [Radio]. Språksnakk, NRK P2.
 • Husby, Olaf Anders; Nygård, Mari & Opsahl, Toril (2022). Lytterspørsmål spesial! -tøy, nei og bikkjekaldt! [Radio]. Språksnakk, NRK P2.
 • Opsahl, Toril (2022). Foredrag om bydialekter.
 • Opsahl, Toril & Josef, Jonis (2021). "Litt av hvert om språk." Episode i podkastserien "Hva vet jeg". [Internett]. NDLA Nasjonal digital læringsarena/Både Og.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Jensen, Bård Uri & Opsahl, Toril (2021). Forord og redaksjonelt arbeid med temanummer om forskningsmetoder og -metodologi i andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 38(1-2), s. 3–5.
 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging (Norwegian cases).
 • Borthen, Kaja & Opsahl, Toril (2021). Mange synes de er en uting, men kanskje har småordene en viktig funksjon? [Radio]. NRK Språksnakk.
 • Urbanik, Pawel; Opsahl, Toril & Lilleslåtten, Mari (2021). Polske anleggsarbeidere bruker norsk språk målrettet for å løse oppgaver. [Internett]. HF-aktuelt.
 • Opsahl, Toril (2021). Sosiolekt.
 • Opsahl, Toril (2021). Dialekt.
 • Opsahl, Toril & Selmer-Anderssen, Per Christian (2021). Stemmer det at hele byens ungdom sier «wolla» og «flæ»? [Avis]. Aftenposten.
 • Opsahl, Toril (2021). Å telje tel. (Melding av Språkfakta 2020.). Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 27(3), s. 50–55.
 • Hårstad, Stian & Opsahl, Toril (2021). Skriftlege framstillingar av genusvariasjon i talemål.
 • Opsahl, Toril (2021). Introduction to the NorPol project.
 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan & Szymanska, Oliwia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker? Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Opsahl, Toril (2020). "Språkekspert" som svarer på lytterspørsmål gjennom hele året (i alt 17 program). [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2020). Norsk språkhistorie 3. Ideologi. Red.: Tove Bull. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. 112(2), s. 169–177.
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2020). Limited by stereotypes? Learning Norwegian as a Pole.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Jensen, Bård Uri & Opsahl, Toril (2020). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 36(1), s. 3–4.
 • Opsahl, Toril (2020). Utviklingsprosesser i urbane språkmiljøer: multietnolektisk stil, tilhørighet og hiphop.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland & Opsahl, Toril (2019). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 35(2), s. 3–4.
 • Johannessen, Janne Bondi & Opsahl, Toril (2019). V2 og ikke-V2 i storbynorsk.
 • Opsahl, Toril (2019). Vulnerable multilingualism? Polish stereotypes in the Norwegian context.
 • Opsahl, Toril (2019). Opposisjonsinnlegg (første ordinære opponent) ved Anna Sofie Hartlings PhD-forsvar: Argentinadansk svanesang? En undersøgelse af dansk talt af efterkommere af danske udvandrere til Argentina, med fokus på leksikalsk semantik og acceptabilitet og på verbets stilling i deklarativer med andet end subjekt på første plads.
 • Golden, Anne & Opsahl, Toril (2019). Den minoritetsspråklege situasjonen i Noreg i eit andrespråksperspektiv. Mål og makt. ISSN 0332-7744. 172(3), s. 42–45.
 • Opsahl, Toril (2019). Svarer på lytterspørsmål om språk jevnlig gjennom hele året. [Radio]. NRK "Språkteigen".
 • Johannessen, Janne Bondi & Opsahl, Toril (2019). V2 and non-V2 in urban Oslo.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland & Opsahl, Toril (2019). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 35(1), s. 3–4.
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2019). Second-language communication in workplace settings – the case of Polish migrants in Norway.
 • Opsahl, Toril (2019). Å setje pris på språk. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 2019(2).
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril; Tonne, Ingebjørg; van der Walt, Christa & Xeketwana, Simthembile (2019). Panel 5: Multilingualism: Learning, Globalization, Social Justice – Focus on Education and Research .
 • Opsahl, Toril (2019). Genus i norsk i nåtid og framtid .
 • Opsahl, Toril (2018). Om Multiling og flerspråklighet. Foredrag for skoleelever.
 • Opsahl, Toril (2018). NAOB - velskapt fra halsen og ned. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 25, s. 293–311.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Opsahl, Toril & Gujord, Ann-Kristin Helland (2018). Forord. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. s. 3–9.
 • Opsahl, Toril (2018). Svarer jevnlig på lytterspørsmål om språk. [Radio]. NRK - "Språkteigen".
 • Opsahl, Toril (2017). Språk, språkere, språkest!
 • Opsahl, Toril (2017). Språk og identitet (panelsamtale med Maria Alnæs og Kristin Fridtun).
 • Opsahl, Toril (2017). Multiethnolect - A Style for All Seasons?
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2017). Velg språk (eller vær sjylling)!
 • Opsahl, Toril (2017). Svarer på lytterspørsmål med jevne mellomrom gjennom hele året. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2017). Møte med språklig variasjon.
 • Opsahl, Toril (2016). Opposisjonsinnlegg (andreopponent) ved Rikke van Ommerens disputas: Den flerstemmige språkbrukeren. En sosiolingvistisk studie av norske bidialektale.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Sørbø, Tommy (2016). Språkserie, del 2: Ungdomsspråk. [Radio]. Verdibørsen, NRK P2.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Rytmisk reforhandling. Om relasjonen mellom hiphop og språkmangfald i norskfaget.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). "Welcome to the city where the dialects aren't pretty? On some developmental processes in multiethnic urban areas in Norway.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). Kan ord i bruk bli ord i bok? Leksikografen møter multietnolektiske samtalestiler.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. (Contribution to the panel "Hip Hop Pedagogies").
 • Ims, Ingunn Indrebø & Opsahl, Toril (2015). Multietnolektiske stiler i et livsløpsperspektiv.
 • Opsahl, Toril (2015). Multietnolekt (kortintervju i anledning ny roman av Maria Navarro Skaranger). [Avis]. Dagsavisen.
 • Opsahl, Toril (2014). Du vet, egentlig hun er sånn: «hva skjer med at språket endrer seg?».

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 5. juli 2022 23:04

Prosjekter