Full pott til HFs søknader om IT-støtte

HF:Studio, digital humaniora, teknologi som lar musikere spille sammen over nett, og språkressurser i spansk, fikk alle tildelt midler fra Strategisk koordineringsgruppe IT ved UiO.

Små figurer kledd som bygningsarbeideer jobber med et kretskort

Strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanning (SK-ITU) har ansvar for koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT i utdanning på universitetet. Illustrasjon: Colourbox.

Portrett av Gunn Enli
Studiedekan Gunn Enli er imponert over innsatsen som er lagt ned i å finne gode digitale løsninger for undervisning. Foto: UiO.

Studiedekan Gunn Enli er svært fornøyd med resultatet:

– Jeg er stolt og glad for å kunne gratulere alle de fire miljøene med tildelingene.

– Dette er en vel fortjent bekreftelse på at arbeidet som gjøres på fakultetet med utvikling og bruk av IT i undervisningen blir lagt merke til og bærer frukter, sier hun.

Tildelingen er på nærmere 2,5 millioner kroner til sammen, og disse prosjektene får støtte:

HF:Studio

Tildelingen bidrar til at HF:Studio vil kunne fortsette også etter at prosjektperioden utløper i desember 2021. Det blir mulig å enten forlenge prosjektet, eller videreføre aktivitetene i et permanent læringssenter, dette skal utredes i prosjektperioden. Tildelingen på kr 1 026 375 skal fordeles over tre år.


Digital humaniora

Prosjektet skal videreutvikle et fellesemne i digital humaniora med et verktøy for å utforske store tekstmasser, og gjøre det til et studietilbud for programstudenter fra flere fag. Digital humaniora ble tildelt kr 750 000, og prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for lingvistikk og nordiske språk (ILN), Institutt for litteratur og områdestudier (ILOS), Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetsbiblitoeket (UB) og Digital Scholarship Centre (DSC).


Authentic & Collaborative Student Learning in Networked Music Performances

Prosjektet ble tildelt kr 210 395 og skal etablere nye læringsaktiviteter for studenter på Institutt for musikkvitenskap (IMV) under paraplyen Networked Music Performances (NMP).

NMP er teknologier og teknikker der musikere som befinner seg på ulike steder fremfører musikk sammen over Internett. Prosjektet ledes av Stefano Fasciani.


Interaktive ressurser i Canvas for spanskstudenter ved ILOS

Prosjektet vil utvikle en oppgavebank i spansk språk, og en interaktiv spansk grammatikk. Oppgavebanken vil bestå av flere tusen oppgaver som dekker alle komponentene i grammatikkundervisningen, og kan brukes både i Canvas og i Inspera.

Den interaktive grammatikken bygges opp som en åpen ressurs i Canvas, med av tester, tekster og 50 korte videoer som skal utvikles ved hjelp av bachelorstudenter i spansk, i samarbeid med HF:Studio. Prosjektledere er Julián Cosmes-Cuesta og Maximino J. Ruiz Rufino. Prosjektet ble tildelt kr 430 000.

Av Stig Mikalsen og Ellen Evju Jahr
Publisert 16. apr. 2021 09:09 - Sist endret 16. apr. 2021 09:09