Om fakultetet

Det humanistiske fakultetet er Noregs største humanioramiljø og eit av dei beste humanistiske fakulteta i Norden. Fakultetet hadde i 2019 rett under 6 000 studentar, 17 bachelorprogram, 22 masterprogram, 15 årseininger og meir enn 60 fag innafor områda språk, kultur, historie, media, litteratur og idéfag.

Finn fram på HF

  • Bygningar, adresser, område og kart

Kontakt HF

Universitetet i Oslo
Boks 1079 Blindern
0316 Oslo

Tlf: (47) 22 85 50 50 (
E-post: postmottak@hf.uio.no

Organisasjon

Tal og fakta

HF er eitt av dei beste humanistiske fakulteta i Norden.

Helse-, miljø og sikkerheit

  • Kontaktpunkt
  • Lokal beredskapsplan

Følg HF på sosiale medium

Nyheitsbrev frå HF

Få nytt om forsking og arrangement frå Det humanistiske fakultet ein gong i månaden.

Meld meg på!