Om fakultetet

Finn fram på HF

  • Bygningar, adresser, område og kart

Kontakt HF

Universitetet i Oslo
Boks 1079 Blindern
0316 Oslo

Tlf: (47) 22 85 50 50
E-post: postmottak@hf.uio.no

Organisasjon

Tal og fakta

HF er eitt av dei beste humanistiske fakulteta i Norden.

Helse-, miljø og sikkerhet

  • Kontaktpunkt
  • Lokal beredskapsplan

Følg HF på sosiale medier

Nyhetsbrev