Innkalling til møte 1/19 i Fakultetsstyret

Seminar for styrets medlemmer og varamedlemmer
kl. 11-14.15

  • Presentasjon av dekanat og styre
  • Om styrearbeid ved Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse
  • Rektor Svein Stølen

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 1. mars 2019:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 7.12.2018

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Langtidsbudsjett og prognoser

Muntlig orientering

O-SAK 3

Utviklingsavtale HF

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

HFs innspill til UiOs strategi 2030

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 18. feb. 2019 11:18 - Sist endret 22. feb. 2019 12:55