Mer om næringslivet

Næringslivet består av store internasjonale selskaper med tusenvis av ansatte, til små enkeltmannsforetak.

Underbransjer

I våre undersøkelser har vi samlet følgende underbransjer i kategorien “næringslivet”:

  • Konsulentytelser/forretningsmessig tjenesteyting
  • Bank/finans/Forsikring/Eiendom
  • IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett
  • Olje/Energi/Kraft/Gass

Mange næringslivsaktører etterlyser kandidater med en kombinasjon av fagområder I utdanningen:

«Det er vanskelig å få tak i folk som kobler ulike typer kunnskap, mens det er lett å få tak i eksperter innen hvert fagområde.»

— Næringslivsleder i Bransjekartlegging 2016

Smarte studievalg underveis

Mange arbeidsgivere i bransjen benytter seg av praktikant- og traineeordninger. Det er en viktig rekrutteringsarena for mange virksomheter. På den måten blir de godt kjent med praksisstudenten, noe som reduserer risikoen ved senere ansettelser. Det er kanskje særlig et poeng i små og mellomstore virksomheter, da rekrutteringsprosesser ofte er kostbare og ressurskrevende, og det kan bli dyrt å ta feil.

Forskjell på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med master, men ofte med litt andre arbeidsoppgaver som ikke stiller samme krav til faglig spesialisering.

Vite mer?

Snakk med en veileder som kan hjelpe deg å gjøre smarte valg underveis, slik at du er best mulig rustet til å møte arbeidslivet når du har fullført studiene dine ved HF.