Hvordan få eksterne brukere inn i Canvas-rom?

Dette kan være døvetolker, gjesteforelesere, hospitanter eller annet.

1. De må være IT-brukere ved UiO.
Hvis de ikke har en aktiv tilknytning til UiO (f.eks. en gyldig arbeidskontrakt), må de først inn i SAP med en gjesterolle. Deretter kan lokal-IT lage en IT-bruker for dem.

2. De må opprettes som personer i FS.

3. De må bli brukere i Canvas.

4. Når brukerne er opprettet kan de legges inn i Canvas-rom av studiekonsulent eller superbruker på enhet.

5. Lag først en egen seksjon. Kall den "Eksterne brukere" eller noe annet meningsfullt. Dette er nødvendig for at ikke brukeren skal bli satt Inaktiv og dermed miste tilgangen til rommet. Gjøres fra Innstillinger --> Seksjoner. Det er ikke nødvendig med egne seksjoner i manuelt opprettede rom.

6. Brukerne legges inn i rom fra Personer --> +Personer --> lim inn epostadresse(r). (De kan også legges inn med innloggings-ID, etter form brukernavn@uio.no). NB: Bruk en egnet rolle. Hvis brukeren bare skal kunne lese innhold, ikke delta aktivt, brukes rollen Observatør.

Se eventuelt veiledningen for Hvordan få studenter som ikke er undervisningsmeldt inn i Canvas-rom?

 

Publisert 5. sep. 2018 11:39 - Sist endret 17. mars 2020 17:50