Samlinger og manuskripter

Bibliografi over engelskspråklig litteratur om norsk historie

Horace

Horace (tekstlab.uio.no) er en database over konjekturer til Horats tekst publisert i tiden fra den første trykte utgaven, cirka 1470 til i dag.

Litteratur på bokmål

Bokmålslitteratur (dokpro.uio.no) fra 1550 til 1900. Her finnes tekster av blant annet Henrik Wergeland, Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørnson og Sigbjørn Obstfelder.

Matrikkelutkastet av 1950

Matrikkelutkastet (dokpro.uio.no) inneholder lister over fast eiendom i Norge ordnet etter stigende gårdsnummer innenfor hver kommune. Matrikkelrevisjonen ble aldri fullført. Finnmark fylke mangler, og derfor er det snakk om et utkast.

Menota - arkiv for nordiske middelaldertekster

Menota (menota.org) omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin.

Norgeshistorie.no

Norgeshistorie.no forteller om Norges historie fra steinalderen til i dag. Her finner du over 600 forskningsbaserte artikler, skrevet av mer enn hundre historikere, arkeologer og andre fagfolk. Utviklet av Universitetet i Oslo.

Norsk Folkeminnesamling

Norsk Folkeminnesamling ble grunnlagt i 1914, og er et kulturhistorisk nasjonalarkiv som består av tekst- og bildemateriale over 400 samlere.

Tingbokdatabasen

Tingbokdatabasens mål er å gjøre tingbøker tilgjengelig som kilde, gjøre dem søkbare i en database og stimulere til forskning på samme kilde.

Publisert 7. juni 2021 11:26 - Sist endret 17. jan. 2022 14:04