Samlinger og manuskripter

Bibliografi over engelskspråklig litteratur om norsk historie, fordelt på to perioder: årene 800-1800 og årene 1800-2000.

Bibliotheca Polyglotta er en database for prosjektet Flerspråklighet, Linguae Francae og vitenskapelige begrepers globale historie

Databasen er en ressurs og et verktøy for forskning på hindi for ulike vitenskapelige tilnærminger, blant annet lingvistikk og litteraturvitenskap

Institutt for lingvistiske og nordiske studier har bygd opp flere viktige digitale leksikografiske samlinger til bruk for forskning på bokmål og på norsk i dansketiden.

Samlingen inneholder ca. 20.000 brev fra norsk middelalder, gjengitt ordrett og på originalspråket.

En digital utgave av Henrik Ibsens skrifter.

Den romerske dikteren Quintus Horatius Flaccus (65-8 f.Kr.) står bak formuleringene ”grip dagen” og ”den gylne middelvei” – og en produksjon innen lyrikk, satire, og poetikk som i all ettertid har inngått i den litterære kanon.

Horace er en søkbar database over konjekturer til Horats’ tekst publisert i tiden fra den første trykte utgaven (ca. 1470) til idag, Repertory of Conjectures to Horace.

Les og søk i bokmålslitteratur fra 1550 til 1900. Her finnes tekster av bl.a. Henrik Wergeland, Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørnson og Sigbjørn Obstfelder.

Ca. 85.000 lister over fast eiendom i Norge ordnet etter stigende gårdsnummer innenfor hver kommune, utarbeidet av Finansdepartementet. Matrikkelrevisjonen ble aldri fullført, Finnmark fylke mangler, og derfor snakker man om et utkast.

Arkivet omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin.

Norsk Folkeminnesamling ble grunnlagt i 1914 og har siden fungert som et nasjonalarkiv for folkloristisk og kulturhistorisk materiale. Samlingen er lokalisert på Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

Opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse.

En kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie

Tingbokdatabasens hovedmålsettinger er å tilgjengeliggjøre tingbøker som kilde, gjøre dem søkbare i en database og stimulere til forskning på samme kilde.