English version of this page

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

Instituttleiar er instituttet sin øverste leiar og leiar av instituttstyret. Instituttleiar vert tilsett for ein periode på fire år.

Instiuttleiar utpeikar forskningsleiar og undervisningsleiar for den gjeldende perioden.

Administrativ leiar har ansvar for forvaltninga av instituttet og for det studieadministrative arbeidet ved instituttet.

Fungerende instituttleder og undervisningsleder

Maria Utheim

e-post: maria.utheim (at) media.uio.no
telefon: 22 85 04 13

Forskningsleder

Eli Skogerbø

e-post: eli.skogerbo (at) media.uio.no
telefon: 22 85 04 29

Administrativ leder

Aina Nessøe
e-post: aina.nessoe(at)media.uio.no
telefon: 22 85 91 97

 

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO Telefon: +47-22850400 E-post: Stedkode: 140900