Hvem kontakter jeg ved IMK?

Studieprogrammene i medievitenskap og journalistikk

 • opptak til programmene
 • oppbygning av graden
 • innpasninger av eksterne studier
 • veiledning og masteroppgave

Studiekonsulent Maria Tårland
Telefon: 22 85 04 18
Kontor: rom 433, 2. etasje, Forskningsparken

E-post: studiekonsulent (at) media.uio.no

Medievitenskap og journalistikk

 • emner
 • emnepåmelding
 • eksamen
 • timeplanlegging
 • Fronter

Studiekonsulent Ingeborg Fauske Ekdahl
Telefon: 22 85 04 07
Kontor: rom 434, 2. etasje, Forskningsparken

E-post: studiekonsulent (at) media.uio.no

Delstudier i utlandet

 • utvekslingsavtaler ved Insitutt for medier og kommunikasjon
 • innreisende studenter
 • utreisende studenter

Studiekonsulent Maria Tårland
Telefon: 22 85 04 18
Kontor: rom 433, 2. etasje, Forskningsparken

E-post: studiekonsulent (at) media.uio.no

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15