English version of this page

Forside CSMN

Avsluttet

Senter for rasjonell, moralsk og språklig handling (CSMN) var et senter for fremragende forskning finansiert av Norges Forskningsråd, og det fungerte i årene 2007-2017. Vertsinstitusjonen var Universitetet i Oslo.

Det vitenskapelige målet for senteret var å identifisere og utforske normativitet i menneskelig handling, og senteret hadde tre underprosjekter, en for hver hovedtype normativitet (henholdsvis rasjonalitet, moral, språklig kommunikasjon) og disse tre hadde hver ytterligere tre underprosjekter. Det var også mye samhandlende forskning på tvers av prosjektene. CSMN hadde et meget stort internasjonalt forskningsnettverk.

Senterleder (fra 2010) var Olav Gjelsvik.

Kontakt

Spørsmål om det avsluttede senteret rettes til Olav Gjelsvik, professor ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Arrangementer

Tidligere konferanser og årlige gjesteforelesninger ved CSMN (engelsk)