Aktuelle forskningssaker 2011

Publisert 19. des. 2011 14:41

Irakiske flyktninger i Syria og Jordan opprettholder sterke bånd til hjemlandet, og utgjør en lite omtalt maktfaktor i regionen.

Publisert 21. nov. 2011 14:52

Boka Prince: The Making of a Pop Music Phenomenon er nettopp kommet ut, på det britiske forlaget Ashgate. En av to forfattere er Stan Hawkins, professor ved Institutt for musikkvitenskap.

Publisert 7. nov. 2011 11:58

Motsetningen mellom norrøn mytologi og kristendom er en moderne forestilling, mener Mikael Males. – De kristne skriverne av skaldedikt tilpasset i stor grad mytologien til eget bruk, sier han.

Publisert 25. okt. 2011 17:16

Forfedrenes muntlige fortellerkunst lever videre i Ghanas moderne teater. En tradisjonell rollefigur, edderkoppen, går igjen og brukes som metafor for å beskrive dagens ghanesiske samfunn.

Publisert 18. okt. 2011 13:23

Den første leseboka på nynorsk skilte seg merkbart ut i sin samtid. – Gripende livshistorier innsendt fra vanlige folk utgjør de viktigste tekstene, sier Sveinung Nordstoga.

Publisert 4. okt. 2011 13:30

- Religiøst mangfold i Europa er ikke noe nytt. Etter 22. juli er det viktig å minne om at vi har en 800 år lang suksesshistorie å vise til, sier Knut Aukrust og Dorte Skulstad. De har skrevet bok om al-Andalus.

Publisert 15. sep. 2011 22:27

Et musikalsk verk kan lese et dikt på en måte som både fornyer og kritiserer diktet, mener Håvard Enge. Han har analysert komponisten Hans Zenders musikalske lesning av Hölderlins dikt.

Publisert 8. sep. 2011 14:24

Nordmenn som skriver russisk benytter langt færre konverb enn russiske morsmålsbrukere. De behersker grunnbetydninger av russiske konverb, men har problemer med nyanser som avhenger av konteksten.

Publisert 29. aug. 2011 17:04

Forfatteren Paul Valéry etterlot seg et gedigent verk av notater som han førte hver morgen gjennom hele sitt voksne liv. – Det formløse spiller en viktig rolle i disse notatbøkene, sier Øystein Tvede.

Publisert 18. aug. 2011 12:29

Studenter ved UiO skriver engelsk på en mer personlig måte enn engelsktalende studenter, sier Hilde Hasselgård. Hun både forsker på språket og underviser nye studenter i grammatikken.

Publisert 11. juli 2011 11:39

De siste to årene har bruken av retorikkeksperter i norske aviser nærmest eksplodert. Ekspertene kommenterer oftest politiske saker.

- Men her bør man trå forsiktig, sier Jonas Bakken.