Aktuelle forskningssaker 2011

Publisert 19. des. 2011 14:41

Irakiske flyktninger i Syria og Jordan opprettholder sterke bånd til hjemlandet, og utgjør en lite omtalt maktfaktor i regionen.

Publisert 8. des. 2011 15:36

Det norske musikkvitenskapelige miljøet mobiliserer for å redde den norske notearven. Nye digitale lagringsmåter åpner for nye muligheter. 

Publisert 8. des. 2011 14:15

Stadig mer penger brukes innenfor kunstfeltet. Er kunsten likevel satt på et sidespor? Hvor mye makt har norsk kunstliv i dag, og hvor fins makten?

Publisert 8. des. 2011 13:22

Nordiske oversettelseforskere slår nå hodene sammen med forfattere og forlagsfolk for å forstå hva som skjer når tekster oversettes. 

Publisert 8. des. 2011 13:05

Det spriker i norske læreres vurderinger av elevers skriveferdigheter. Sammen med språkforskere skal det det nå utvikles felles normer og mål.

Publisert 1. des. 2011 15:17

Før var samer lasso og reinsdyr. Nå er de også punkere. Å vise frem mangfoldet er blitt viktig for de kulturhistoriske museene.

Publisert 29. nov. 2011 15:30

Stalin, Ayatollah Khomeini og Anders Behring Breivik er mer like hverandre enn de selv ville likt å tro.

Publisert 21. nov. 2011 14:52

Boka Prince: The Making of a Pop Music Phenomenon er nettopp kommet ut, på det britiske forlaget Ashgate. En av to forfattere er Stan Hawkins, professor ved Institutt for musikkvitenskap.

Publisert 7. nov. 2011 11:58

Motsetningen mellom norrøn mytologi og kristendom er en moderne forestilling, mener Mikael Males. – De kristne skriverne av skaldedikt tilpasset i stor grad mytologien til eget bruk, sier han.

Publisert 2. nov. 2011 12:14

- Vi kan ikke hindre barn å møte risiko på nettet — men vi kan sørge for at risiko ikke leder til skade, forteller Elisabeth Staksrud

Publisert 2. nov. 2011 10:58

Kommunikasjonssamfunnet endrer det afrikanske språket oromo. Ikke med ord fra engelsk. Men ved at ord får flere betydninger.

Publisert 25. okt. 2011 17:16

Forfedrenes muntlige fortellerkunst lever videre i Ghanas moderne teater. En tradisjonell rollefigur, edderkoppen, går igjen og brukes som metafor for å beskrive dagens ghanesiske samfunn.

Publisert 19. okt. 2011 14:22

Gange-Rolv er blitt identifisert med Rollo, den første hertugen av Normandie. Hva vet vi om Gange-Rolv og opphavet til navnet hans?

Publisert 18. okt. 2011 13:23

Den første leseboka på nynorsk skilte seg merkbart ut i sin samtid. – Gripende livshistorier innsendt fra vanlige folk utgjør de viktigste tekstene, sier Sveinung Nordstoga.

Publisert 18. okt. 2011 10:56

Historien om virksomheten til 333 skvadron Andøya speiler den norske etterkrigstidens sikkerhetspolitikk.

Publisert 4. okt. 2011 13:30

- Religiøst mangfold i Europa er ikke noe nytt. Etter 22. juli er det viktig å minne om at vi har en 800 år lang suksesshistorie å vise til, sier Knut Aukrust og Dorte Skulstad. De har skrevet bok om al-Andalus.

Publisert 15. sep. 2011 22:27

Et musikalsk verk kan lese et dikt på en måte som både fornyer og kritiserer diktet, mener Håvard Enge. Han har analysert komponisten Hans Zenders musikalske lesning av Hölderlins dikt.

Publisert 8. sep. 2011 15:57

- Selv små endringer i en tekst kan gjøre stor forskjell, sier Elise Kleivane. I sin avhandling viser hun hvordan Sagaen om Eirik den vidfarne ble endret for å passe inn i ulike bøker.

Publisert 8. sep. 2011 14:24

Nordmenn som skriver russisk benytter langt færre konverb enn russiske morsmålsbrukere. De behersker grunnbetydninger av russiske konverb, men har problemer med nyanser som avhenger av konteksten.

Publisert 29. aug. 2011 17:04

Forfatteren Paul Valéry etterlot seg et gedigent verk av notater som han førte hver morgen gjennom hele sitt voksne liv. – Det formløse spiller en viktig rolle i disse notatbøkene, sier Øystein Tvede.

Publisert 25. aug. 2011 08:06

I forbindelse med UiOs tohundreårsjubileum arrangerer HF en åpen forelesningsrekke. 25. august startet forsker ved Forum for universitetshistorie Vidar Enebakk rekka med foredraget ”Vitenskapsdyrkere, nasjonsbyggere og frimurere i Christiania tidlig på 1800-tallet”.

Publisert 18. aug. 2011 12:29

Studenter ved UiO skriver engelsk på en mer personlig måte enn engelsktalende studenter, sier Hilde Hasselgård. Hun både forsker på språket og underviser nye studenter i grammatikken.

Publisert 5. aug. 2011 09:35

- Hva er kulturhistorie? spurte Anne Eriksen i sin velkomsttale til om lag 170 deltakere på den internasjonale kulturhistoriekonferansen ”Historie – minne – myte” på IKOS. 

Publisert 11. juli 2011 11:39

De siste to årene har bruken av retorikkeksperter i norske aviser nærmest eksplodert. Ekspertene kommenterer oftest politiske saker.

- Men her bør man trå forsiktig, sier Jonas Bakken.   

Publisert 8. juli 2011 23:25

I kjølvannet av de arabiske revolusjonene økes forskningsinnsatsen ved Det humanistiske fakultetet ved UiO.