Aktuelle forskningssaker - Side 8

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO
Publisert 2. sep. 2016 15:28

Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting. Det er eitt stipend knytt til kvart temaområde.

Publisert 1. sep. 2016 20:00

Litteraturviter Tone Selboe og historiker John McNicol er valgt ut blant Morgenbladets ti fantastiske formidlere.  HF er det eneste fakultet som har med to blant de ti.

Publisert 31. aug. 2016 14:43

MultiLing har fått ein ny forskar på STANDARDS-prosjektet. Vi ønskjer Haley De Korne velkomen!

Publisert 31. aug. 2016 12:30

MultiLing har fått en ny postdoktor. Vi ønsker Anne Marie Landmark velkommen!

Anne Marie Dalby Landmark (Photo: private)
Publisert Aug. 31, 2016 12:29 PM

Anne Marie Dalby Landmark is our new Postdoctoral Fellow on the MultiLing Dementia project. Welcome to MultiLing!

Publisert 31. aug. 2016 11:14

Over halvparten av jordens befolkning snakker mer enn ett språk til daglig. En av verdens fremste forskere på tospråklighet, professor Francois Grosjean, holder årets Einar Haugen Lecture der han deler innsikt i forskning og egne erfaringer med dette fascinerende fenomenet.

Haley De Korne (Photo: private)
Publisert Aug. 31, 2016 9:02 AM

Haley De Korne is our new researcher on the STANDARDS project. Welcome to MultiLing!

Publisert 22. aug. 2016 09:46

Motorsykkelklubber som Hells Angels og Bandidos MC er blant de tøffeste i verden til å beskytte varemerke og opphavsrett. – De ser på merkene som hellige, sier sosialantropolog Tereza Kuldova.

Publisert 19. juli 2016 16:40

Folk i romartida levde lenger og hadde betre helse enn folk i middelalderen, tusen år seinare. Det er ei av oppdagingane etter ni års utgravingar i oldtidsbyen Hierapolis i Tyrkia.

Publisert 24. juni 2016 13:33

Universitetet i Oslo skal leie arbeidet med å skrive historia til Statoil og den norske oljeindustrien. – Når ein ser på kor viktig oljen er for Noreg, er det påfallande kor lite vi veit, seier prosjektleiar Einar Lie.

Publisert 21. juni 2016 14:34

Norgeshistorie.no får UiOs formidlingspris. Nettstedet har på kort tid blitt viktig for elever, lærere og studenter og alle historieinteresserte som vil vite mer om Norges historie fra steinalderen til i dag.

Publisert 16. juni 2016 14:56

Kommunikasjonsforsker Steffen Krüger har studert kallenavn på anonyme nettfora. Navnene folk velger kan røpe hva folk tenker om nettstedet og hvilket forhold de har til det, mener han.

Francesco Cavallaro holding his lecture at MultiLing. (Photo: UiO)
Publisert June 14, 2016 4:06 PM

The linguistic situation in Singapore has undergone dramatic changes in its 50 years of history. The result is a language shift away from Chinese, Malay and Tamil, and an increasing use of English.

Salikoko Mufwene sharing his experience from own interdisciplinary research at the workshop
Publisert June 7, 2016 8:59 PM

What does it mean to bridge the gap between psycholinguistic and sociolinguistic approaches to multilingualism? Scholars who have been successful in doing interdisciplinary work were invited to the workshop Bridging gaps: Conceptual and epistemological approaches which was held at MultiLing last week.

Publisert 6. juni 2016 12:46

I det nye Midtøsten vil unge bli hørt, ikke adlyde ordre. Patriarkalske strukturer som har preget arabiske land i flere hundre år er nå blitt svekket, ifølge forskere.

Publisert 2. juni 2016 11:03

Frode Helland hadde et innlegg på konferansen Ibsen and genre på Universitetet i Zurich 19. - 20. mai 2016.

Ng Bee Chin er klar til å presentere. (Foto: UiO)
Publisert 1. juni 2016 12:41

Språket formidlar ei verd av følelsar, men kva følelsar som vert uttrykte, er avhengig av kva språk vi uttrykkjer oss på. Professor Ng Bee Chin (Nanyang Technological University) forskar mellom anna på følelsar og språk, og under ei gjesteførelesing på MultiLing i slutten av mai greidde ho ut om språk og følelsesord i ein fleirspråkleg kontekst.

Publisert 1. juni 2016 10:35

Det store vokalskiftet begynte rundt år 1250, ifølge en ny bok av Gjertrud Flermoen Stenbrenden. Dette er 150 år tidligere enn annen forskning har vist.

Ng Bee Chin and Francesco Paolo Cavallaro (Photo: private)
Publisert May 26, 2016 3:59 PM

In May and June, Associate Professor Ng Bee Chin and Associate Professor Francesco Cavallaro are visiting from Nanyang Technological University (NTU), Singapore. 

Brendan Weeks holding his lecture.
Publisert May 23, 2016 10:52 AM

More than half the world is bilingual — speaking at least two and sometimes more languages with some proficiency. Recent research suggests that bilingualism has protective benefits for the brain. The power of bilingualism is beyond language itself.

Lenore Grenoble at MultiLing
Publisert May 11, 2016 12:08 PM

How do you reconstruct a language that is no longer spoken when there are few documentation records? Lenore Grenoble illustrates how mapping sociolinguistic context plays an important role in this kind of work. 

Publisert 6. mai 2016 14:34

I denne episoden av podcasten Politikk og Røvere er gjesten Linn Sandberg, stipendiat ved IMK. 

Publisert 4. mai 2016 10:11

For første gang arrangeres en utstilling om Oslo som språklig smeltedigel. «Oslo sier. Språk i byen» på Bymuseet i Frognerparken skal stå fram til 1. april 2018.

MultiLings Unn Røyneland ønsker velkommen til årets SONE-konferanse
Publisert 29. apr. 2016 15:45

Nok en vellykket SONE-konferanse er gjennomført. Konferansen ble arrangert på Hotel Bristol i Oslo, og fire foredragsholdere var invitert til å snakke om temaet Språk og Sted. I tillegg fikk vi presentert nye og eldre prosjekter knyttet til temaet fra mange spennende vinkler.

Unn Røyneland, Deputy Director of MultiLing, opening the worskshop Dialect acquisition and migration. She is standing in front of the audience.
Publisert Apr. 28, 2016 11:23 AM

How do immigrants position themselves by acquiring/not acquiring the local dialect? This was one of the questions raised at the workshop Dialect acquisition and migration