English version of this page

Kulturarv, tid og minne

Kulturarv er alltid i bevegelse. Ulike tradisjoner, fortellinger, gjenstander, landskap og steder påvirker interesser, forståelser og verdier både i dagens og i tidligere samfunn.  

Vi vil undersøke hvordan kulturarv ble brukt i fortiden, og hvordan kulturarv kan kommunisere på tvers av moderne kulturelle motsetninger, som natur/kultur, fortid/nåtid og materie/tanke. Kulturarv er slik sett et diplomatisk konsept som har stor betydning for å forstå og respondere på dagens globale utfordringer.

Prosjekter

Publisert 10. jan. 2019 12:20 - Sist endret 30. juni 2022 15:03