Studier

Hender som holder frem arkeologiske funn, du ser skoene til flere personer som sitter i ring rundt på gressplenen. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra dine emner. Emnene er sortert i emnegrupper.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen ved IAKH.

Karrierevalg for HF-studenter

Hva gjør tidligere HF-studenter etter at de er ferdige med studiene?

Master ved IAKH

Retningslinjer for masteroppgave ved IAKH og skriveinspirasjon til oppgaven.

Lesesalsplasser

Kontakt oss

Studentveiledere ved de ulike enhetene hjelper deg.

Si fra!

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Hvorfor studere arkeologi?