Studier

Emnegrupper

Et studieprogram er satt sammen av flere emnegrupper.

Emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra dine emner.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Masteroppgave ved IAKH

Veiledning, rettigheter og plikter i masterstudiet, klausulering og publisering av oppgaven.

Alt er historie - hva blir din?

Kom og bli en del av det største historikermiljøet i Norden. Institutt for arkeologi, konservering og historie tilbyr årsenhet, bachelor- og masterprogram i historie. Det finnes fremtid i fortiden - finn den hos oss.