Skandinavisk nettverk for religionsvitenskapelig forskning

Nettverket samler religionsvitere tilknyttet universiteter og fagmiljøer i Danmark, Sverige og Norge.

Fire forskjellige religiøse statuer.

Fra venstre: Konfutsiansk statue (Kina), Artemis av Efesos (Tyrkia), Vishnu (Thailand) og Den svarte nasareer (Filippinene). Foto: Cecilie Endresen

Om nettverket

Nettverkets medlemmer anvender religionsvitenskapelige tilnærminger på forskjellige felt og tar den kritiske og komparative religionsvitenskapelige forskningen på alvor. 

Religionsvitenskap

Religionsvitenskap er et fagområde med et humanistisk, komparativt og globalt perspektiv på religion. Faget har lange tradisjoner på humanistiske fakulteter i Skandinavia, og skandinaviske forskningsmiljøer hevder seg internasjonalt.

Religionsvitere studerer religioner i fortid og nåtid på en akademisk, kritisk og tverrkulturell måte. Religion analyseres som noe menneskeskapt, som en del av samfunnet og kulturen.

Religionsvitenskapelig forskning kombinerer ulike teorier og metoder fra humaniora og samfunnsvitenskap. Nettverket vil styrke fagets komparative kjerne, og ser den interne tverrfagligheten og det empiriske spennet som en faglig ressurs.

Internasjonalt samarbeid

Skulptur med ni thailandske dukker i bar overkropp - på størrelse med mennesker, som holder en lang og tykk metallslange.
Den mytiske slangen Naga i en thaibuddhistisk fremstilling av melkekjerningsmyten, på flyplassen i Bangkok. Foto: Cecilie Endresen

Forskerne tilknyttet nettverket er blant de ledende på sitt felt og deltar i internasjonale forskningsprosjekter. De bidrar også i internasjonale foreninger som fremmer komparativ religionsforskning, blant annet European Association for the Study of Religions (EASR) og International Association for the History of Religions (IAHR).

Skandinavisk nettverk er også knyttet til ulike nasjonale fora slik som Norsk Religionshistorisk Forening. Nettverket er tenkt å være en støtte og et supplement til ulike nasjonale religionshistoriske foreninger medlemmene samarbeider med. 

Tidsskrifter

Ordet "Chaos" i hvitt på sort bakgrunn. En hvit menneskelignende figur ses til venstre i bildet.
Forside av tidsskriftet CHAOS. Foto: CHAOS.

Nettverket springer ut av det mangeårige gode samarbeidet på skandinavisk plan, ikke minst om det fagfellevurderte tidsskriftet CHAOS – skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier, og det årlige CHAOS-seminaret.

Medlemmene bidrar aktivt til internasjonalt anerkjente religionshistoriske tidsskrifter som Religion og Numen.

Andre fagfellevurderte religionsvitenskapelige tidsskrifter i Skandinavia der medlemmene bidrar er blant annet DIN - Tidsskrift for religion og kultur og AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet.

I tillegg publiserer de tilknyttede religionsviterne i en rekke andre vitenskapelige tidsskrifter på høyt nivå.

Formidling

Medlemmene bidrar med nyansert og forskingsbasert kunnskap blant annet i mediene, lærebøker, leksika og oppslagsverk. Et eksempel på samarbeid omkring forskningsbasert formidling er det prisbelønnede ReligionsOraklene. I tillegg bidrar religionsvitere med fagkunnskap til embedsverket.

Nettverket vil bidra til å bevare norsk, dansk og svensk som levende fagspråk, blant annet på grunn av fagets tilknytning til skolen, og for å bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt.

Undervisning

Ved å tilrettelegge for forskningssamarbeid som styrker fagets komparative kjerne, vil nettverket også kunne bidra til å videreutvikle det utstrakte samarbeidet om undervisning som allerede pågår nasjonalt, samt styrke religionsvitenskap som universitetsfag i skandinavisk sammenheng.

Emneord: Religion, Religionsvitenskap, Religionshistorie, Humaniora, Kultur, Samfunn, Politikk, Historie
Publisert 27. juni 2022 17:03 - Sist endret 3. sep. 2022 16:22