Strategi for IKOS

Langsiktige mål for IKOS er nedfelt i dokumentet Strategi 2025 og operasjonaliseres gjennom rullerende årsplaner.

Årsplan for IKOS 2021-2023

Se også:

Publisert 2. jan. 2017 13:36 - Sist endret 7. mars 2021 18:48