English version of this page

Lesesalen i 3. etasje PAM

Lesesalen i 3. etasje i P.A. Munchs hus er en felles lesesal for alle masterstudenter ved institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Bilde av lesesalen i P.A. Munchs hus
Foto: Asbjørn Brovold Gabrielsen

Våren 2021:

Booking av lesesalplass gjøres gjennom TP:Rombestilling: https://tp.uio.no/rombestilling/?roomtype=LES&single_place=on

Veiledning for hvordan du bestiller lesesalsplass finner du her: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/tp/rombestilling/lesesalsplass-bestilling-for-studenter.html

Du kan bestille lesesalsplass for inntil tre dager frem i tid, og maksimalt ha fire fremtidige bestillinger. Husk å avbestille bookinger du ikke får brukt likevel, slik at andre kan ta over plassen.

Minner om at du må ta obligatorisk smittevernskurs i Canvas før du kommer til campus: https://www.uio.no/studier/registrering/smittevernkurs/index.html

Smittevernsregler for bruk av masterlesesalen:

  • bruk kun de nummererte lesesalsplassene
  • vask over lesesalsplassen med antibac-wipes før og etter bruk. Du finner wipes ved bokskapene rett innenfor døren til lesesalen.
  • vask hendene/bruk antibac hyppig
  • bli hjemme dersom du følger deg syk

Du kan bruke printeren og PC'en rett ved siden av printeren dersom du trenger å skrive ut noe. Husk at du må vaske av printer, PC og tastatur før og etter bruk med antibac-wipes. 

Kollokvierommet er stengt inntil videre av smittevernhensyn.

Fast lesesalsplass gis kun til studenter med tilretteleggingsbehov, og må dokumenteres.

Ta kontakt med studentinfo@ikos.uio.no dersom du har spørsmål rundt bruk av masterlesesalen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle masterstudenter ved IKOS skal ha tilgang til lesesalen automatisk med sitt studentkort. Studentkort lages på SIOSenteret i Kristian Ottosens hus. Skulle det oppstå problemer med tilgangen, ta kontakt med ekspedisjonen i 4. etasje, eller send oss en e-post.

Lesesalen har eget pauserom. Vær oppmerksom på at det er lytt, så vis hensyn til de som sitter utenfor.

NB: Lesesalen har tidligere vært svært plaget med tyverier, så det anbefales å benytte bokskapene og å bruke egnet lås for å sikre privat PC til pulten. Instituttet har ingen mulighet til å erstatte tapt eiendom. Det anbefales ikke å ha eiendeler stående på plassen ubevoktet. 

Lesesalsplasser

Det er totalt 95 frie plasser på lesesalen.

Plassene skal kun disponeres på daglig basis og ryddes hver kveld.  Det er ikke mulig for studenter å føre seg opp som fast bruker av disse plassene på oversiktlisten.

Bokskap

På lesesalen er det 96 bokskap. Studentene må selv ha med seg hengelås for bokskap. Bokskapene er nummerert, og studentene må registrere seg ved å sende epost til masterlesesal@ikos.uio.no med navn og skapnummer for hvert semester. Dette for at vi skal kunne idenifisere eier og innhold dersom skapet må klippes. Se forøvrig lesesalsreglementet lenket i kolonnen til høyre.

For bokskapene gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. De som ikke får bokskap inne på lesesalen, kan få et bokskap i kjelleren i Sophus Bugges hus gjennom Filologisk forening.

IT-utstyr og papir

HF-IT har ansvar for 17 PC-plasser på lesesalen, trådløst nettverk over hele salen og ved tekniske feil skriver. Papir og toner fås ved henvendelse til administrasjon i 4. etasje.

 

Publisert 12. mai 2010 14:33 - Sist endret 18. feb. 2021 09:37