English version of this page

Lesesalen i 3. etasje PAM

Lesesalen i 3. etasje i P.A. Munchs hus er en felles lesesal for alle masterstudenter ved institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Bilde av lesesalen i P.A. Munchs hus
Foto: Asbjørn Brovold Gabrielsen

Alle masterstudenter ved IKOS skal ha tilgang til lesesalen automatisk med sitt studentkort. Studentkort lages på SIOSenteret i Kristian Ottosens hus. Skulle det oppstå problemer med tilgangen, ta kontakt med ekspedisjonen i 4. etasje, eller send oss en e-post.

Lesesalen har eget pauserom. Vær oppmerksom på at det er lytt, så vis hensyn til de som sitter utenfor. 

Lesesalen har tidligere vært svært plaget med tyverier, så det anbefales å benytte bokskapene og å bruke egnet lås for å sikre privat PC til pulten. Instituttet har ingen mulighet til å erstatte tapt eiendom. Det anbefales ikke å ha eiendeler stående på plassen ubevoktet. 

Lesesalsplasser

Det er totalt 88 plasser på lesesalen. Plassene skal kun disponeres på daglig basis og ryddes hver kveld.  

Booking av lesesalplass

Booking av lesesalplass gjøres gjennom TP:Rombestilling: https://tp.uio.no/rombestilling/?roomtype=LES&single_place=on

Veiledning for hvordan du bestiller lesesalsplass finner du her: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/tp/rombestilling/lesesalsplass-bestilling-for-studenter.html

Du kan bestille lesesalsplass for inntil tre dager frem i tid, og maksimalt ha fire fremtidige bestillinger. Husk å avbestille bookinger du ikke får brukt likevel, slik at andre kan ta over plassen.

Fast lesesalsplass

Fast lesesalsplass gis kun til studenter med tilretteleggingsbehov, og må dokumenteres. Ta kontakt med studentinfo@ikos.uio.no dersom du har spørsmål om fast lesesalsplass som tilretteleggingsbehov. 

Bokskap

På lesesalen er det 96 bokskap. Studentene må selv ha med seg hengelås for bokskap. Bokskapene er nummerert, og studentene må registrere seg ved å sende epost til masterlesesal@ikos.uio.no med navn og skapnummer for hvert semester. Dette for at vi skal kunne idenifisere eier og innhold dersom skapet må klippes. Se forøvrig lesesalsreglementet.

For bokskapene gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. De som ikke får bokskap inne på lesesalen, kan få et bokskap i kjelleren i Sophus Bugges hus gjennom Filologisk forening.

IT-utstyr og papir

Du kan bruke printeren og PC'en rett ved siden av printeren dersom du trenger å skrive ut noe. IT-seksjonen ved HF har ansvar for trådløst nett, tekniske problemer med printeren og PC'en på lesesalen. Papir og toner fås ved henvendelse til ekspedisjonen i 4. etasje, eller send oss en e-post.

Kontakt

For spørsmål om lesesalen, send oss en e-post til: studentinfo@ikos.uio.no

Registrering av bokskap for inneværende semester gjøres fortløpende på: masterlesesal@ikos.uio.no

Lesesalsreglement (PDF)

Publisert 12. mai 2010 14:33 - Sist endret 7. okt. 2021 17:04