English version of this page

Publikasjoner

Mer informasjon om vår forskning og verktøy for å ta den i bruk, finner du på  Språkvansker. Der finner du også kartleggingsverktøy for språk- og taleferdigheter og språkdata som kan være nyttige for forskere, klinikere og studenter.

Utvalgte publikasjoner

Her følger en liste over utvalgte publikasjoner fra forskere i Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse.

2019

2018

2017

2016

 • Hansen, Pernille (2016). What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development. First language.  ISSN 0142-7237.  37(2), s 205- 225 . doi: 10.1177/0142723716679956 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 65 - 80 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille & Haman, Ewa (2016). Is there a road to universal assessment of lexical knowledge in multilingual children? Cross-cultural aspects of Cross-linguistic Lexical Tasks, In Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (ed.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  9.  s 147 - 165

2015

 • Knoph, M.I.N., Lind, M. & Simonsen, H.G. (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology 29(12), 1473- 1496, doi: 10.1080/02687038.2015.1049583
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2015). Norwegian Words: A lexical database for clinicians and researchers. Clinical Linguistics & Phonetics, 29 (4), 276-290, doi:10.3109/02699206.2014.999952.
 • Mykhaylyk, Roksolana; Mitrofanova, Natalia; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit. (2015). The Linguistic Proximity Model: The case of Verb-Second revisited. Proceedings of the 39th annual Boston University Conference on Language Development, pp. 337-339. Cascadilla Press.
 • Nerantzini, Michaela; Fyndanis, Valantis; Terzi, Arhonto & Varlokosta, Spyridoula (2015). Case and agreement in Greek aphasia. Evidence from comprehension. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  20, s 95- 97
 • Rodina, Yulia. (2015). Review of Braunmüller, K. and C. Gabriel (eds.) 2012. Multilingual individuals and multilingual societies. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 33 (1), 105-112.
 • Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2015). Grammatical gender in Norwegian: Language acquisition and language change. Journal of Germanic Linguistics 27, 145-187.
 • Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2015). Gender agreement in bilingual Norwegian-Russian acquisition: The role of input and transparency. Bilingualism: Language and Cognition. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1366728915000668

2014

 • Anderssen, Merete; Rodina, Yulia; Mykhaylyk, Roksolana & Fikkert, Paula (2014). The acquisition of the dative alternation in Norwegian. Language Acquisition, 21 (1), 72-102.
 • Hagen, Kristin & Simonsen, Hanne Gram (2014). Two Norwegian speech corpora: Nota-Oslo and TAUS. Durand, Jacques; Gut, Ulrike & Kristoffersen, Gjert (eds.), The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Oxford University Press, s. 498-508.
 • Kristoffersen, Gjert & Simonsen, Hanne Gram (2014). A corpus-based study of apicalization of /s/ before /l/ in Oslo Norwegian. Durand, Jacques; Gut, Ulrike & Kristoffersen, Gjert (eds.),  The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Oxford University Press, s. 214-239.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2014). Consonant production and intelligibility in cri du chat syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics, 28 (10), 769-784.
 • Lind, Marianne (2014). Dysartri på et fremmedspråk – noen erfaringer innenfra. Norsk tidsskrift for logopedi, 60 (3), 6-11.
 • Lind, Marianne & Kristoffersen, Kristian Emil (2014). Når språket svikter. Norsk grammatikk i et klinisk perspektiv. Novus forlag.
 • Lind, Marianne & Sønsterud, Hilda (2014). Co-construction of turns at talk: Active listening or disruptions in conversation with persons who stutter? Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 5 (2), 141-165.
 • Rodina, Yulia (2014). Variation in the input: child and caregiver in the acquisition of grammatical gender in Russian. Language sciences, 43, 116-132.
 • Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja & Jørgensen, Rune Nørgaard (2014). The Norwegian Communicative Development Inventories: Reliability, main developmental trends and gender differences. First language, 34 (1), 3-23.

2013

 • Knoph, Monica I. K. (2013). Language intervention in Arabic–English bilingual aphasia: A case study. Aphasiology, 27 (12), 1440-1458.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgaard; Eiesland, Eli Anne; Henriksen, Laila Yvonne & Simonsen, Hanne Gram (2013). The use of the Internet in collecting CDI data – an example from Norway. Journal of Child Language, 40 (3), 567- 585.
 • Lind, Marianne & Haaland-Johansen, Line (2013). Kartlegging ved afasi: Hva gjør logopeder i Norge? Norsk tidsskrift for logopedi, 59 (3), 6-14.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). "Ordforrådet" - en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi, 59 (1), 18-26.
 • Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line & Knoph, Monica (2013). Kommunikasjonbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede. Norsk tidsskrift for logopedi. 59 (2), 24-32.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). Imageability of Norwegian nouns, verbs and adjectives in a cross-linguistic perspective. Clinical Linguistics & Phonetics, 27 (6-7), 435-446.

2012

 • Kristoffersen, Kristian E. & Simonsen, Hanne Gram (2012). Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Oslo: Novus.
 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2012). Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26, 232-254.
 • Haaland-Johansen, Line; Lind, Marianne & Corneliussen, Margit (2012). Bedre taleflyt i hverdagen? En kasusstudie av en kvinne med taleapraksi. Norsk tidsskrift for logopedi, 58(1), 12-21.
 • Korpijaakko-Huuhka, Anne-Maija & Lind, Marianne (2012). The impact of aphasia on textual coherence: Evidence from two typologically different languages. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 3 (1), 47-70.
 • Kristoffersen, Kristian E. (2012). Inflectional morphology in Cri du chat syndrome – a case study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26, 120-134.
 • Kristoffersen, Kristian E.; Simonsen, Hanne Gram; Eiesland, Eli  Anne & Henriksen, Laila Y. (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie. Norsk tidsskrift for logopedi, 12, 34-43.
 • Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram (2012). Likvider i østnorsk: fire urokråker?. I: Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag  s. 221-238
 • Røste, Ingvild (2012). Logopedisk arbeid med verb og setninger – Newcastle University undervisningsmateriell for afasirammede (NUMA). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(4), s 34- 40

2011

 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2011). Spoken language production as outcome measurement following constraint induced language therapy. Aphasiology, 25 (10), 1207-1238.
 • Knoph, Monica (2011). Language assessment of a Farsi–Norwegian bilingual speaker with aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics, 25 (6-7),  530-539.
 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2011). Tidlig språkutvikling hos norske barn. I Espenakk, U.; Frost, J.; Færevaag, M.K.; Horn, E.; Løge, I.K.; Solheim, R.G. & Wagner, Å.K.H.: TRAS.Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Universitetet i Stavanger, s 114-120.
 • Lind, Marianne & Sønsterud, Hilda (2011). Å avbryte eller fullføre? Et spørsmål om kontekst. Norsk tidsskrift for logopedi, 57 (2), 12-17.
 • Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2011). Phonetic data processing at the University of Oslo, past and present: From transcription to electronic data sharing – a phonetic database of Urban East Norwegian. Lexander, Kristin Vold ; Lyche, Chantal & Knutsen, Anne Moseng (eds.), Pluralité des langues, pluralité des cultures: regards sur l’Afrique et au-delà. Mélanges offerts à Ingse Skattum à l’occasion de son 70ème anniversaire.  Novus forlag, s. 331-339.

2010

 • Erlenkamp, Sonja, & Kristoffersen, Kristian Emil (2010). Sign communication in cri du chat syndrome. Journal of Communication Disorders, 43, 225-251.
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (red.) (2010). Afasi - et praksisrettet perspektiv. Oslo: Novus forlag.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2010). Oral Language: What is Normal? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 6, 109-110.
 • Haaland-Johansen, Line & Røste, Ingvild (2010). "Jeg vil prate mye, jeg..." Logopedisk arbeid med en mann med afasi og taleapraksi, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 11.  s 178 - 190

2009

 • Kristoffersen, Kristian Emil (2009). Grammatical constructions in Cri du chat syndrome: Findings from a case study. Clinical Linguistics & Phonetics, 23(12), 858-871.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2009). Semi-spontaneous oral text production: Measurements in clinical practice. Clinical linguistics and phonetics, 23, 872-88
 • Torkildsen, Janne von Koss; Friis Hansen, Hanna; Svangstu, Janne Mari; Smith, Lars; Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger & Lindgren, Magnus (2009). Brain dynamics of word familiarization in 20-month-olds: Effects of productive vocabulary size. Brain and Language 108: 73-88

2008

 • Kristoffersen, Gjert & Simonsen, Hanne Gram (2008). Osjlo! en undersøkelse av uttalen av sl-sekvenser i NoTa-korpuset. Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (red.): Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Oslo: Novus forlag, 96-108.
 • Kristoffersen, Kristian Emil (2008a). Speech and language development in cri du chat syndrome – a critical review. Clinical linguistics and phonetics, 41, 179-202.
 • Kristoffersen, Kristian Emil (2008b). Consonants in cri du chat syndrome: A case study. Journal of communication disorders, 22, 443-457.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2008). Syntactic frames and slot fillers in fluent aphasic speech production: two Norwegian case studies. Niemi, John & Werner, Stefan (eds.): NorClinLing 2008. Proceedings from the 1st Nordic Conference of Clinical Linguistics. Studies in Languages 44, Faculty of Humanities, University of Joensuu, 71-82.
 • Myhrum, Marte & Moen, Inger (2008). The Norwegian Hearing in Noise Test. International Journal of Audiology, 47, 377-378.
 • Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger & Cowen, Steve (2008). Norwegian retroflex stops in a cross linguistic perspective. Journal of Phonetics, 36, 385-405.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Svanstu, Janne Mari; Friis Hansen, Hanna; Smith, Lars; Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger & Lindgren, Magnus (2008). Productive vocabulary size predicts ERP correlates of fast mapping in 20-month-olds. Journal of cognitive neuroscience, 20 (7), 1266-1282.
 • Wium, Kristin & Kristoffersen, Kristian Emil (2008). Past tense morphology in cri du chat syndrome: Experimental evidence. Clinical linguistics and phonetics, 22, 401-406.
 • Yavas, Mehmet; Ben-David, Avivit; Gerrits, Ellen; Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2008). Sonority and cross-linguistic acquisition of initial s-clusters. Clinical linguistics and phonetics, 22, 421-441.

2007

 • Kristoffersen, Kristian Emil (2007). Norwegian speech acquisition. McLeod, Sharynne (ed.): The International Guide to Speech Acquisition. Thomson Delmar Learning.
 • Lind, Marianne (2007). Prosodic contextualisation of minimal responses to yes/no-questions in aphasic talk-in-interaction: a descriptive single case study of a Norwegian aphasic speaker. Logopedics Phoniatrics Vocology, 32, 9-16.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007a). Verbbøyning: Hva skjer når hjernen får en skade? Eksperimentell evidens fra afasirammede og Alzheimer-pasienter. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 25 (1), 3-28.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007b). Verb and sentence processing in Norwegian aphasic speakers compared to Dutch and English aphasic speakers: experimental evidence. Clinical linguistics and phonetics, 21 (11), 991-1000.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007c). Afasi med flytende talepreg: Hva kan tre former for kartlegging lære oss om vanskene? Norsk tidsskrift for logopedi, 53 (2), 32-37.
 • Lind, Marianne; Mørk, Merethe & Sønsterud, Hilda (2007). Blikk og samhandling i kommunikasjon med personer som stammer. Norsk tidsskrift for logopedi, 53 (4), 12-17.
 • Moen, Inger (2007). Production and perception of word tones in patients with brain damage. Ball, Martin J. & Damico, Jack S. (red.): Clinical Aphasiology. Future Directions. Hove: Psychology Press, 125-135.
 • Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007). The combined use of EPG and EMA in articulatory descriptions. Advances in Speech Language Pathology, 9 (1), 120-127.
 • Sønsterud, Hilda; Mørk, Merethe & Lind, Marianne (2007). Improvement of fluency and listening skills in teenagers with advanced stuttering. Proceedings of the 2007 IALP Congress.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Syversen, Gro; Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger & Lindgren, Magnus (2007a). Brain responses to lexical-semantic priming in children at-risk for dyslexia. Brain and Language, 102, 243-261.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Syversen, Gro; Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger & Lindgren, Magnus (2007b). Electrophysiological correlates of auditory semantic priming in 24-month-olds. Journal of Neurolinguistics, 20, 332-351.

2006

 • Bastiaanse, Roelien; Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2006). Verb- og setningstesten VOST. Oslo: Novus forlag.
 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2006). The acquisition of #/s/C clusters in Norwegian. Journal of Multilingual Communication Disorders, 4, 231-241.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2006a). Verb- og setningstesten (VOST): et nytt redskap i den logopediske verktøykassa (del 1). Norsk tidsskrift for logopedi, 52 (3), 20-24.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2006b). Verb- og setningstesten (VOST): et nytt redskap i den logopediske verktøykassa (del 2) . Norsk tidsskrift for logopedi, 52(4), 5-10.
 • Moen, Inger (2006). Analysis of a case of the foreign accent syndrome in terms of the framework of gestural phonology. Journal of Neurolinguistics, 19, 410-423.
 • Moen, Inger & Skogdal, Signhild (2006). Foreign accent syndrome - en norsk pasient med "russisk" aksent. Norsk tidsskrift for logopedi, 52 (4), 24-27.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Sannerud, Tuva; Syversen, Gro; Thormodsen, Rune; Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Smith, Lars & Lindgren, Magnus (2006). Semantic organization of basic level words in 20-month-olds: An ERP study. Journal of Neurolinguistics, 19 (6), 431-454.

2005

2004

 • Kristoffersen, Kristian Emil (2004). "Bedre nå" - grammatisk forståelse og produksjon hos ei jente med cri du chat-syndrom. Norsk tidsskrift for logopedi, 50 (4), 24-27.
 • Lind, Marianne (2004a). Flyt i språkproduksjonen. Norsk tidsskrift for logopedi, 50 (1), 21-26.
 • Lind, Marianne (2004b). Afasi og lingvistikk – til gjensidig glede og nytte? Norsk tidsskrift for logopedi, 50 (4), 8-12.
 • Moen, Inger (2004). Fonetikk og fonologi: nyttige redskap i logopedisk praksis. Norsk tidsskrift for logopedi, 50 (4), 5-7.
 • Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram & Lindstad, Arne Martinus (2004). An electronic database of Norwegian speech sounds: clinical aspects. Journal of Multilingual Communication Disorders, 2 (1), 43-49.
 • Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram; Øksengård, Anne Rita & Engedal, Knut (2004). Perception of the Norwegian Word Tones in Patients with Alzheimer's Disease (AD).  Proceedings of the 2004 IALP Congress, The International Association of Logopedics and Phoniatrics, 29 August – 2 September, Brisbane, Australia.
 • Simonsen, Hanne Gram & Moen, Inger (2004). On the distinction between Norwegian /∫/ and /ç/ in a phonetic perspective. Clinical linguistics and phonetics, 18 (6-8), 605-620.
 • Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Øksengård, Anne Rita & Engedal, Knut (2004). Processing of Verbal Morphology in Norwegian Speakers with Alzheimer's Disease (AD). Proceedings of the 2004 IALP Congress, The International Association of Logopedics and Phoniatrics, 29 August – 2 September, Brisbane, Australia.
Publisert 23. aug. 2010 16:17 - Sist endret 26. sep. 2022 10:38