Samarbeidsnemnda for norrøn filologi

Samarbeidsnemnda for norrøn filologi er eit samarbeidsorgan for fagmiljø innanfor universitets- og høgskulesektoren som har ansvar for undervisning og forsking i norrøn filologi.

Nemnda vart oppretta på eit arbeidsmøte i Bergen 16.02.2002, etter initiativ frå det norrøne fagmiljøet ved Universitetet i Bergen.

Til stades på dette møtet var representantar frå universiteta i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, og høgskolane i Agder og Stavanger (no: universiteta i Agder og Stavanger).

 

 

 

 

 

Publisert 15. nov. 2016 15:52 - Sist endret 15. juni 2018 16:56

Kontakt

Kontakt:
Bernt Øyvind Thorvaldsen, bernt.thorvaldsen@usn.no