Ruija-korpuset

Ruija-korpuset er et talespråkskorpus fra kvensk- og finskspråklige områder. Korpuset inneholder 428 971 ord fordelt på 76 timer og 18 minutters tale.

Foto: Vilfred Ingilæ

I april 2005 fikk Norge et nytt minoritetsspråk – kvensk ble anerkjent som eget språk. Kvensk har nå fått sitt første korpus – en samling av intervjuopptak fra kvensk- og finskspråklige områder. Opptakene ble gjort i tidsrommet 1960 til 2009, gamle opptak er transkribert, og nye data er samlet inn. Søkegrensesnittet for korpuset er Glossa, utviklet ved Tekstlaboratoriet.

Datamaterialet kommer fra to prosjekt, begge ledet av Dr. Pia Lane ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.


LICHEN – The Linguistic and Cultural Heritage Electronic Network
I forbindelse med Det internasjonale polaråret har Norges Forskningsråd finansiert det norske forskningsprosjektet LICHEN – The Linguistic and Cultural Heritage Electronic Network. Prosjektet er en del av et større nettverk med fokus på minoritetsspråk i nordområdene, koordinert av Universitetet i Oulu. Norske samarbeidspartnere er Kvensk Institutt og Universitetet i Tromsø.

Opptakene kommer fra det kvensk- og finsktalende området og er gjort i tidsrommet 1960 til 2007. Det nye materialet fra 2007 er samlet inn i forbindelse med feltarbeid for LICHEN-prosjektet.

Se prosjektets hjemmeside her
Se Forskningsrådets omtale av prosjektet her


Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift in a Kven Community, et postdoc-prosjekt finansiert av NFR
I 1975 ble 69 personer fra Bugøynes i Øst-Finnmark intervjuet av finske forskere. I 2009 ble en del av disse personene intervjuet av prosjektets finske feltassistent, og korpuset har materiale fra de samme personene med 35 års mellomrom. I tillegg er yngre personer som ikke snakker kvensk intervjuet av prosjektets norsktalende assistent.


Tilgang til data
Forskere vil få tilgang til datamaterialet slik at de kan bruke det i sin egen forskning. Nye opptak legges til fortløpende, og deler av materialet fra Bugøynes vil senere bli åpent tilgjengelig på nettet etter avtale med informantene.

Be om tilgang til korpuset
Søk i korpuset

 

Publisert 31. mai 2010 08:57 - Sist endret 14. juni 2020 16:33