English version of this page

Karaktervurdering

Vurdering av karakterene ved norskkursene for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo, sett i henhold til CEFR - the Common European Framework of Reference for Languages.

Eksamen på NORINT0130 (trinn 3) er primært en kvalifiserende fakultetsopptaksprøve i norsk språk for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo. Bestått eksamen på vårt trinn 3 (NORINT0130) tilsvarer eksamen på trinn 3 ved alle de andre norske universitetene og høyskolene som er tilknyttet Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk. 

Denne er godkjent som fakultetsopptaksprøve på linje med Test i norsk, høyere nivå med karakteren Bestått, arrangert av Norsk språktest. Norsk språktest er den eneste institusjonen i Norge med offisiell akkreditering av CEFR. 

Dersom universitetenes karakterer fra A til F på de forskjellige trinnene skal knyttes til nivåene i CEFR-skalaen, vil det kreve omfattende testing. En slik ekvivalering vil måtte utarbeides av Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk. 

Om kursene og eksamen

Språkkursene ved universitetene gir et bredt og helhetlig tilbud til studentene, slik at de enkelte delene kursene består av, støtter opp under helheten. Studietilbudet skal være åpent og brukervennlig. 

Eksamen på NORINT0130 (trinn 3) består av en skriftlig og en muntlig prøve hvor kandidatene blir testet i skriftlig og muntlig forståelse og språkproduksjon. Våre læreverk gir i tillegg til den kommunikative kompetansen en bred innføring i norske samfunnsforhold og norske institusjoner for at studentene skal ha et godt grunnlag for å følge norskspråklige studier i Norge. 

Etter trinn 3 (NORINT0130) har studentene flere tilbud om avanserte språkkurs ved vårt institutt. Ved opptak til trinn 4 skriftlig og muntlig (NORINT0141 og NORINT0142) kreves bestått eksamen på trinn 3 med karakteren D eller bedre i både skriftlig og muntlig.  

Nivåvurdering

Etter vår vurdering vil en kandidat med oppnådd karakter A på trinn 3 ha et nivå som tilsvarer CEFRs nivå C1, mens en kandidat med karakteren C vil ha et nivå tilsvarende B2.

En kandidat med karakteren A på trinn 2 vil ha et nivå som tilsvarer CEFRs nivå B2, mens en med karakteren C vil ha et nivå tilsvarende B1.

En kandidat med karakteren A på trinn 1 vil ha et nivå tilsvarende CEFRs nivå B1, mens en med karakteren B vil ha et nivå tilsvarende A2.

  • NORINT0130, TRINN 3 – A ≈ CEFR C1 
  • NORINT0130, TRINN 3 – C ≈ CEFR B2
  • NORINT0120, TRINN 2 – A ≈ CEFR B2 
  • NORINT0120, TRINN 2 – C ≈ CEFR B1 
  • NORINT0110, TRINN 1 – A ≈ CEFR B1 
  • NORINT0110, TRINN 1 – B ≈ CEFR A2
Publisert 23. okt. 2017 10:01 - Sist endret 14. sep. 2022 14:40