English version of this page

Norsk språk og litteratur i et fremmedspråksperspektiv

Vi tilbyr seks emner: fire språklige og to litterære. Hvert emne gir 10 studiepoeng.

Hvem er emene for?

Disse emnene retter seg i hovedsak til:

  • Internasjonale studenter som har studert norsk på høyere nivå (B2- eller C1-nivå) og ønsker å forbedre sine norskferdigheter og fagkunnskaper.
  • Innreisende internasjonale studenter som studerer norsk i sitt hjemland og ønsker å undervise i norsk i hjemlandet.
  • Norske studenter med utenlandsk bakgrunn som har hatt norsk som sitt andrespråk i videregående skole, eller som av andre grunner ønsker å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i norsk.

Når foregår undervisningen?

Det gis undervisning i tre emner hvert høstsemester:

Det gis undervisning i tre emner i våren (på uregelmessig basis):

Kombinasjonsmuligheter

Fire av disse kursene (40 studiepoeng) kan tas sammen som en 40-gruppe som en del av et bachelorprogram. Merk at dette bare visse programmer. Kontakt programmet for ytterligere informasjon.

Når emnene tas som en del av en 40-gruppe, må minst tre emner være i kategorien språk eller anvendt språkvitenskap, mens det fjerde kurset kan være et litteraturkurs.

For mer informasjon om 40-gruppen, se:40-gruppe – Norsk for internasjonale studenter (40NORINT)

Merk at disse kursene ikke gir undervisningskompetanse i norsk for norske skoler.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om emnene, ta kontakt med studiekonsulent.

Relevant informasjon

Studentsamskipnaden i Oslo

Lånekassen

Publisert 27. jan. 2017 13:58 - Sist endret 1. juli 2022 10:06