English version of this page

Prioriteringskriterier for opptak til NORINT-emner

Institutt for lingvistiske og nordiske studier har dessverre ikke kapasitet til å tilby gratis norskkurs til alle som ønsker det. På listen nedenfor kan man se hvilke grupper som er prioritert i opptaket.

Grupper som skal prioriteres er (i prioritert rekkefølge)

 1. innreisende utvekslingsstudenter (Erasmus+ og bilaterale avtaler)
 2. akademiske flyktninger, inkludert Students at Risk
 3. fullbright-studenter
 4. internasjonale studenter på engelskspråkelige masterprogram med fokus på nordisk språk og kultur

Grupper som kan tilbys plasser ved ledig kapasitet (restplasser)

 1. internasjonale helgradsstudenter på engelskspråklige masterprogrammer (SFM og søkere fra EU/EØS i UiOMaster)
 2. kvotestudenter tatt opp før 2017

Rangeringspoeng

Studenter som søker på norskkurs og som star på prioriteringskriterier-listen vil bli tildelt rangeringspoeng. Poengene skal sikre at studenter blir prioritert riktig i henhold til prioriteringslisten.

2000 poeng: Grupper som skal ha prioritert plass:

 • Selvfinansierende bachelorstudenter på norskspråklige programmer (SFB).
 • Innreisende utvekslingsstudenter (Erasmus+ og bilaterale avtaler).
 • Akademiske flyktninger, inkludert Students at Risk
 • Fullbright—studenter
 • Internasjonale studenter på engelskspråklige masterprogram med fokus på nordisk språk og kultur.

1000 poeng: Grupper som kan tilbys plass ved ledig kapasitet (restplasser):

 • Internasjonale helgradsstudenter på engelskspråklige masterprogrammer (SFM og søkere fra EU/EØS i UiOMaster)
 • Kvotestudenter tatt opp før 2017
Publisert 8. sep. 2014 11:35 - Sist endret 1. des. 2020 10:40