English version of this page

Prioriteringskriterier for opptak til NORINT-emner

Institutt for lingvistiske og nordiske studier har dessverre ikke kapasitet til å tilby gratis norskkurs til alle som ønsker det. På listen nedenfor kan man se hvilke grupper som er prioritert i opptaket.

Hvilke grupper prioriteres?

I prioritert rekkefølge:

 1. Innreisende utvekslingsstudenter (Erasmus+ og bilaterale avtaler).
 2. Akademiske flyktninger, inkludert Students at Risk.
 3. Fullbright-studenter.
 4. Internasjonale studenter på engelskspråkelige masterprogram med fokus på nordisk språk og kultur.

Ved ledig kapasitet kan følgende grupper tilbys plass (restplasser):

 1. internasjonale helgradsstudenter på engelskspråklige masterprogrammer (SFM og søkere fra EU/EØS i UiOMaster)
 2. kvotestudenter tatt opp før 2017

Rangeringspoeng

Studenter som søker på norskkurs og som star på prioriteringskriterier-listen vil bli tildelt rangeringspoeng. Poengene skal sikre at studenter blir prioritert riktig i henhold til prioriteringslisten.

2000 poeng: Grupper som skal ha prioritert plass:

 • Selvfinansierende bachelorstudenter på norskspråklige programmer (SFB).
 • Innreisende utvekslingsstudenter (Erasmus+ og bilaterale avtaler).
 • Akademiske flyktninger, inkludert Students at Risk
 • Fullbright—studenter
 • Internasjonale studenter på engelskspråklige masterprogram med fokus på nordisk språk og kultur.

1000 poeng: Grupper som kan tilbys plass ved ledig kapasitet (restplasser):

 • Internasjonale helgradsstudenter på engelskspråklige masterprogrammer (SFM og søkere fra EU/EØS i UiOMaster)
 • Kvotestudenter tatt opp før 2017
Publisert 8. sep. 2014 11:35 - Sist endret 1. juli 2022 11:14