English version of this page

Ofte stilte spørsmål

Før du sender oss en e-post med generelle spørsmål angående våre norskkurs, ber vi deg om å lese denne siden. Kanskje er dine spørsmål om norskkurs allerede besvart.

Jeg ønsker å studere norsk. Hvordan søker jeg?

Norsk for internasjonale studenter(NORINT) på Institutt for lingvistiske og nordiske studier er kun tilgjengelige for internasjonale studenter med opptak til et studieprogram, eller innreisende utvekslingsstudenter ved Universitetet i Oslo(UiO).

Studenter må registrere seg til emnet i Studentweb. Følg instruksene på vår internettside under «Hvordan registrere seg på emnene».

Hvis du ikke er internasjonal student ved UiO og ønsker å ta norskkurs, kan du vurdere norskkursene til den Internasjonale sommerskolen ved UiO. Kontakt dem her hvis du har spørsmål angående deres emner. De tilbyr undervisning hele året, ikke bare om sommeren.

Hvis du har andre spørsmål angående søknad og opptak til UiO må du kontakte Knutepunktet.

Jeg vil lære norsk, men jeg vet ikke hvilket emne jeg skal registrere meg på. Hva er forskjellen mellom de ulike trinn 1-emnene?

Vi har flere forskjellige norskkurs på trinn 1 / for nybegynnere.

  • NORINT0105m og NORINT0106m: Disse emnene er for det meste selvstudiekurs med det elektroniske kurset som hjelpemiddel. Derfor får du ikke den samme interaksjonen med en lærer eller andre studenter, eller like mye tilbakemeldinger fra en lærer som på de andre trinn 1-emnene. Disse emnene tildeler 5 studiepoeng hver og kan tas separat.
  • NORINT0114: Dette er et norskkurs mest for studenter som har tenkt å bli i Oslo i ett semester. Det har seminargrupper to ganger i uken, hvert seminar varer i 3 timer, over ti uker. Den eneste forskjellen mellom vårt fulle trinn 1-emne (NORINT0110) og NORINT0114 er at sistnevnte har fire uker mindre undervisning og bare har en skriftlig eksamen på slutten av semesteret. Dette kurset tildeler 10 studiepoeng.
  • NORINT0110: Dette er vårt fulle trinn 1-emne. Det har seminargrupper to ganger i uken, hvert seminar varer i 3 timer, over fjorten uker. På slutten av semesteret er det en skriftlig og muntlig eksamen. NORINT0110 er ment å tas før studentene går videre til trinn 2 og trinn 3 (bestått trinn 3 oppfyller opptakskravene for norsk til norske universiteter og høyskoler). For å gå videre til trinn 2 / NORINT0120 må du bestå eksamen med karakteren D eller bedre i både muntlig og skriftlig eksamen. Dette kurset tildeler 15 studiepoeng.

NORINT0105m, NORINT0106m og NORINT0114 kvalifiserer ikke studenter til trinn 2. Men hvis du studerer mye og kommer til et høyere trinn i norsk med kursene NORINT0105m, NORINT0106 og NORINT0114, kan du ta plasseringsprøven til neste trinn. Hvis du blir plassert på trinn 2 med testen, kan du søke på NORINT0120 / trinn 2.

  • NORINT0190: Dette er et fonetikkemne som vanligvis tas sammen med et annet norskkurs for å fokusere på norsk uttale. Dette kurset tildeler 5 studiepoeng.

Det er mange muligheter for å begynne å lære norsk! Når du skal begynne å lære norsk og skal bestemme deg for et kurs, er det lurt å ta hensyn til hva du ønsker å oppnå med kurset, og hvor mye tid du har å bruke på et norskkurs.

Jeg ble ikke tilbudt plass på NORINTxxxx. Har dere en venteliste? Hvis det er tilfelle, hvilken plass har jeg på ventelisten?

Vi har dessverre ikke kapasitet til å tilby plass til alle som har søkt om opptak til våre emner. Opptaket til NORINT-emnene  blir gjort i henhold til våre prioriteringskriterier. Vi oppretter ikke en offisiell venteliste, men hvis det blir frigjort plasser på våre emner sender vi deg en mail i løpet av de første ukene med undervisning. Du trenger ikke å kontakte oss.

Jeg har ikke mulighet til å delta i den klassen jeg ble tilbudt plass i. Kan jeg bytte klasse?

Hvis du ønsker å bytte klasse må du bruke vårt klassebytte-skjema.

Jeg har tidligere tatt norskkurs på mitt hjemuniversitet og sendte inn dokumentene til dere på at jeg er kvalifisert til å begynne på NORINT0130. Jeg fikk plass på emnet, men når jeg går inn i Studentweb så dukker denne beskjeden opp; «Emnet NORINT0130 "Norsk for internasjonale studenter, trinn 3" har krav om forkunnskaper som det ikke er registrert at du har fullført ennå, se emnebeskrivelsen.» Betyr dette at jeg ikke kan ta eksamen på NORINT0130?

Vi har flere emner på NORINT som har forkunnskapskrav (NORINT0120, NORINT0130, NORINT0141 og NORINT0142), altså må du ha bestått det forrige nivået for å få opptak til neste nivå. Vi gjør derimot mange «manuelle» kvalifiseringer til emnene våre, hvis man for eksempel har sendt inn dokumentasjon på tidligere norskkurs eller har tatt plasseringsprøven. Systemene våre klarer ikke helt å forstå at vi har kvalifisert en student manuelt, og derfor dukker denne beskjeden opp, og forsvinner heller ikke. Hvis denne beskjeden dukker opp etter at du har fått opptak til et emne kan du ignorere den.

Jeg bestod NORINT0110, men fikk en E på den muntlige og den skriftlige eksamenen. Kan jeg søke på NORINT0120?

Du kan ikke gå videre til neste nivå med en E på muntlig eller skriftlig eksamen.
Du trenger en D eller bedre på både den muntlige og skriftlige eksamenen for å kunne gå videre til neste nivå. Dette betyr at du trenger en D eller bedre på begge eksamenene på NORINT0110 for å bli godkjent til NORINT0120, og en D eller bedre på begge eksamenene i NORINT0120 for å bli akseptert til NORINT0130.

Jeg fikk en E på muntlig eksamen. Betyr dette at jeg ikke kan ta skriftlig eksamen?

Du kan ta skriftlig eksamen med en E på muntlig eksamen. Ved UiO er E den laveste ståkarakteren, og F er stryk. Hvis du består både muntlig og skriftlig eksamen, vil du bestå emnet og få studiepoeng. Men hvis du vil fortsette til neste nivå, må du ta begge eksamener på nytt, og få en D eller bedre i både muntlig og skriftlig eksamen.

Jeg har en E på skriftlig eksamen og en D på muntlig eksamen, noe som betyr at jeg ikke kan gå videre til neste nivå. Men kan jeg ta plasseringsprøven for å komme inn på neste nivå?

Vår plasseringsprøve er kun for studenter som ikke har tatt noen NORINT-emner, men som har tidligere kunnskaper i norsk. Derfor kan du ikke bruke plasseringstesten for å forbedre karakteren din.

Jeg bestod eksamen i NORINT0114 og ønsker nå å fortsette videre med norskkurs og ta NORINT0120. Siden NORINT0114 ikke kvalifiserer til NORINT0120, betyr det at jeg må ta NORINT0110 før jeg kan gå videre til NORINT0120?

Det er riktig at NORINT0114 ikke kvalifiserer til trinn 2, men du kan bruke plasseringsprøven til å kvalifisere til NORINT0120 hvis du har tatt NORINT0114, NORINT0105M og NORINT0106M. Hvis du blir plassert på trinn 2 på plasseringsprøven, er du kvalifisert til NORINT0120.

Jeg bestod emnet NORINTxxxx. Godkjenningsprosessen ved universitetet mitt krever et offisielt papir- eller kursbevis. Hvordan kan jeg få tak i dette?

På UiO må du bestille karakterutskriften din fra Studentweb. Les mer om bestilling av karakterutskrift.

Publisert 12. juni 2017 11:04 - Sist endret 14. sep. 2022 14:57