Planar og rapportar

Årsplanar, årsrapportar og strategi for ILOS.

  • Årsplanen til Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk skal bidra til at overordna mål vert nådd. Dei overordna måla er definert i strategiske planar og årsplanar ved Universitetet i Oslo og Det humanistiske fakultet.
  • Årsrapporten vert vedtatt i instituttstyret i vårsemesteret etter året det vert rapportert for.
  • Forskingsrapportane tek føre seg nokre av dei viktigaste områda ved instituttet si forskingsverksemd. Rapporten vert vedtatt i instituttstyret i vårsemesteret etter det året det vert rapportert for.

Årsplan

Årsrapport

Forskingsrapportar

2021    
2020 2020 2020
2019 2019 2019
2018 2018 2018
2017 2017  
2016 2016 2016
  2015 2015

Strategi

Arbeidsmiljø

Publisert 5. mai 2010 10:36 - Sist endret 1. juni 2021 10:28