Planar og rapportar

Årsplanar, årsrapportar og strategi for ILOS.

Årsplan

Årsplanen til Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk skal bidra til at overordna mål vert nådd. Dei overordna måla er definert i strategiske planar og årsplanar ved Universitetet i Oslo og Det humanistiske fakultet.

Årsrapport

Årsrapporten vert vedtatt i instituttstyret i vårsemesteret etter året det vert rapportert for.

Forskingsrapportar

Rapportane tek føre seg nokre av dei viktigaste områda ved instituttet si forskingsverksemd. Rapporten vert vedtatt i instituttstyret i vårsemesteret etter det året det vert rapportert for.

Strategi

Arbeidsmiljø

Publisert 5. mai 2010 10:36 - Sist endret 7. mai 2019 09:07