English version of this page

Om senteret

Et regjeringskammer med mange stoler i fastsatte rader.

Logoen til POLKOM: Senter for studier av politisk kommunikasjon

POLKOM drives ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tilknyttet senteret er fem professorer og en rekke midlertidig vitenskapelig ansatte. På landsbasis har POLKOM over 60 medlemmer, fordelt på 16 forskningsinstitusjoner

Senterets virksomhet

Senterets aktiviteter ved IMK inkluderer hyppige møter, undervisning og samarbeid internt og eksternt. Senteret er vertskap for en rekke forskningsprosjekter

Som nettverk arrangerer POLKOM en nasjonal konferanse og en rekke seminarer, inkludert doktorgradskurs og seminarer der forskerne utveksler ideer og gir hverandre innspill til pågående arbeid, såkalte 'half baked'-seminarer. I tillegg formidler vi medlemmenes forskning på nett og på vår Facebook-side.

Ønsker du å bli medlem av POLKOM?

Forskere og vitenskapelig ansatte ved forskningsinstitusjoner som arbeider aktivt med problemstillinger innen politisk kommunikasjon kan bli medlemmer.

Søknad om medlemskap gjøres ved å sende en kort presentasjon av eget forskningsområde og aktuelle prosjekter, skrevet i en form som er egnet til publisering på nett. Send senterlederne en e-post:

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Forskningsparken, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Gaustadalléen 21
Oslo, Oslo, 0349
Norge