Prinsipper for innreise ved avvikling av masteroppgavesensur

IMK har som målsetning å unngå unødvendige klimagassutslipp i tråd med UiOs strategi. Må sensor flys inn, ønsker vi at vedkommende i stedet deltar på den muntlige presentasjonen via Skype. 

Masteroppgavesensur på IMK utføres normalt av én intern sensor og én ekstern sensor.

Kandidaten skal holde en presentasjon av oppgaven som en obligatorisk aktivitet som vurderes til godkjent/ikke godkjent og like etterpå avholdes det en justerende muntlig eksamen. Begge sensorene må overse presentasjonen og delta på den muntlige eksamen. I forkant av dette skal sensorene ha blitt enige om karakteren på selve oppgaven i et sensormøte.

IMK har som målsetning å unngå unødvendige klimagassutslipp i tråd med UiOs strategi:

https://www.uio.no/om/strategi/miljo/eiendom/miljoklimastrategi/organisatoriske-tiltak/organisasjon-og-kultur/

Vi ønsker derfor at den eksterne sensoren overser presentasjonen og deltar i den muntlige eksamen via Skype eller annen teknologi som muliggjør dette så fremt fysisk oppmøte innebærer reise med fly. Dette prinsippet har også en økonomisk side da refusjon av flybilletter for mange sensorer blir dyrt i lengden.

Kommer sensoren fra Oslo, eller såpass nære at han/hun kan reise frem og tilbake til Oslo med tog eller buss, vil fysisk oppmøte være å foretrekke.

Vi sier allikevel ikke kategorisk nei til innreise med fly. Dersom sensoren i samme ærend som masteroppgavesensuren har et strategisk faglig ærend på IMK eller andre steder på UiO, vil instituttet betale for reisen tur/retur.

IMK betaler ikke for hotellovernatting i forbindelse med avvikling av masteroppgavesensur. Dersom den innreisende sensoren vil overnatte i Oslo, må han/hun selv bekoste dette.

 

Publisert 6. aug. 2019 11:16 - Sist endret 6. aug. 2019 11:16