Innlevering av masteroppgaven

Her finner du praktisk informasjon om innlevering av masteroppgaver på IMK.

Innleveringsfrist

Det er mulig å levere inn ferdig oppgave når som helst i løpet av året. Ellers gjelder følgende frister:

  • 10. mai i vårsemesteret (vi forsøker da å legge til rette for muntlig, eksamen osv før fellesferien)
  • 10. november i høstsemesteret (for muntlig eksamen før jul)

Absolutt siste innleveringsfrist er 1. juni i vårsemesteret (med muntlig eksamen/sensur før eller etter fellesferien), og 1. desember i høstsemesteret. 

Sensur, evt. presentasjon og eksamen forventes - normalt - innen åtte uker etter de oppsatte fristene. Fellesferien kan derfor føre til at eksamen / muntlig avvikles i august, men ikke senere enn 30.august.

P.S.Hvis innleveringsfristen faller på en fridag, lørdag eller søndag, utsettes fristen til påfølgende virkedag.

Innen fristen må du gjøre dette:

.

Innen 4 virkedager etter fristen må du gjøre dette:

NB! IMK regner IKKE oppgaven for endelig levert før vi har mottatt skjema for vitnemål

Hva skjer om jeg leverer etter garantifristen?

  • Studenter som leverer etter fristen er IKKE garantert avsluttende eksamen før ferieavvikling inneværende semester. 
  • Unntak fra denne regelen gis kun ved framvisning av sykemelding, men merk at vi ikke kan garantere sensur samme semester hvis du leverer mye senere enn fristen.
  • Du kan regne med å få muntlig eksamen innen 31. august/31. januar. (Vi arrangerer ikke muntlig eksamen i fellesferien.)

EKSTRA SEMESTER for studenter med opptak høsten 2010 eller senere: 

  • Hvis du vil levere oppgaven din etter 1. juni / 1. desember, må du søke om et ekstra semester.

Fristene for å søke er 1. juni og 1. desember for å få det påfølgende semester ekstra.

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 20. sep. 2019 12:52