English version of this page

Vi søker tospråklige barn til forskningsstudie

Vil du delta i et forskningsprosjekt på MultiLing ved Universitetet i Oslo? Har du barn som har vokst opp tospråklig med norsk og engelsk fra fødselen av?

Barn gjennomfører en test med blikksporer

Foto: Hanna Andresen / UiO

Vi søker tospråklige engelsk-norske barn født i 2010 til en studie ved Universitetet i Oslo. Målet for undersøkelsen er å få innsikt i tospråklighet på et konseptuelt nivå. Barna må snakke begge språkene flytende og både høre og snakke begge språkene hver dag. Forsøket innebærer et opptak av barnet med blikksporer (eye-tracker) og vil utføres enten på universitetet i Oslo eller på barnets skole, og et intervju om barnets språkbruk med foreldrene (etter avtale).

Alle deltagere er med i trekningen av et gavekort på kr 1000 på ARK.

Ta kontakt med doktorstipendiat Hanna Andresen ved Senter for flerspråklighet, UiO, for mer informasjon/deltakelse: e-post: h.s.andresen@iln.uio.no

Publisert 16. apr. 2018 12:34 - Sist endret 17. apr. 2018 11:10