Stor tildeling til forskning på eliter i Norge og Polen i middelalderen

Sammen med forskere i Oslo og Warsawa har Hans Jacob Orning fått 1,4 millioner Euro til sammenlignende forskning om hvordan kongedømmer i begge land legitimerte sin makt i årene 1000-1300.

Europakart fra middelalderen

Norge og Polen ligger begge i Europas ytterkant. Nå skal middelalderens polske og norske eliter studeres i et nytt samarbeidsprosjekt. Illustrasjon: Kartutsnitt fra 1135/Wikimedia Commons.

– Polen og Norge har en god del fellestrekk i samfunn og utvikling i høymiddelalderen. Hvor store fellestrekkene er vil vi finne ut i løpet av prosjektet, sier professor Hans Jacob Orning fra Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH).

Portrett av Hans Jacob Orning
– Artikler skal samskrives begge steder av minst to forskere, der begge land er representert. Dette borger for et tett samarbeid, og tette sammenligninger, sier professor Hans Jacob Orning.

I prosjektet «Legitimering av eliter i Polen og Norge i middelalderen» skal norske og polske forskere sammen svare på blant annet disse spørsmålene:

  • På hvilke måter samarbeidet og konkurrerte medlemmer av eliten i forsøk på å legitimere sin egen stilling og delegitimere sine rivaler?
  • Hvordan ble dette oppfattet og mottatt av andre elitemedlemmer og øvrige aktører i samfunnet?

Fra Oslo deltar, i tillegg til Orning, instituttleder ved IAKH Jon Vidar Sigurdsson, Svein Harald Gullbekk fra Kulturhistorisk museum og arkeolog Julie Lund fra IAKH. Wojciech Jezierski er tilsatt 50% på IAKH, og får en nøkkelrolle i prosjektet fordi han kjenner både norsk og polsk historie godt.

– Vi kommer til å være aktive på sosiale medier og blant forskerkolleger, forteller Orning.

Forskningsmidlene tildeles av GRIEG-programmet, som finansieres av Forskningsrådet og National Science Centre i Polen. Prosjektperioden varer fram til april 2024. 1. mars i år holdes det første digitale seminaret.

Les mer om prosjektet.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 17. feb. 2021 11:03 - Sist endret 22. feb. 2021 15:15