Mer om kulturlivet

Aktuelle bransjeforeninger og kulturinstitusjoner

Alle virksomheter er på jakt etter kandidater som kjenner deres bransje. På nettsidene under kan du få oversikt over ulike virksomheter som kan være relevante, hva de er opptatt av og hvordan de rekrutterer. Du kan også finne konkrete stillingsutlysninger, aktuelle arrangementer og konferanser:

Eksempler på stillingstitler når det lyses ut jobber i bransjen:

  • Konservator
  • Formidlingskonsulent
  • Prosjektleder
  • Arkivar
  • Arkeolog
  • Fagkonsulent
  • Malerikonservator
  • Gjenstandskonservator
  • Utstillingskoordinator

Alle eksemplene er hentet fra alumnusnettverket for tidligere HF-studenter.

Smarte studievalg underveis

Mange arbeidsgivere i bransjen benytter seg av praktikant- og traineeordninger. Det er en viktig rekrutteringsarena for mange virksomheter. På den måten blir de godt kjent med praksisstudenten, noe som reduserer risikoen ved senere ansettelser. Det er kanskje særlig et poeng i små og mellomstore virksomheter, da rekrutteringsprosesser ofte er kostbare og ressurskrevende, og det kan bli dyrt å ta feil.

Forskjell på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme virksomhetene som kandidater med master, men ofte med litt andre arbeidsoppgaver. De store statlige kulturinstitusjonene har flere fagspesifikke stillinger hvor master er et minimumskrav. For mindre aktører innenfor kulturlivet med annen geografisk lokasjon kan bredde i kompetanse og relevant erfaring være viktigere enn fagspiss.

 

Vite mer?

Snakk med en veileder som kan hjelpe deg å gjøre smarte valg underveis, slik at du er best mulig rustet til å møte arbeidslivet når du har fullført studiene dine ved HF.