English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 2

Publisert 21. juni 2016 14:34

Norgeshistorie.no får UiOs formidlingspris. Nettstedet har på kort tid blitt viktig for elever, lærere og studenter og alle historieinteresserte som vil vite mer om Norges historie fra steinalderen til i dag.

Publisert 2. des. 2015 14:58

Norge overvurderte sin evne til å forhandle fram fred i andre lands borgerkriger, hevder Ada Nissen i avhandlingen om norsk fredsdiplomati etter 1989.

Publisert 1. des. 2015 13:19

Universitetet i Oslo har laget et nytt nettsted med over 500 artikler om Norges historie fra steinalderen til i dag. Norgeshistorie.no er fritt tilgjengelig – en skattekiste for alle historieinteresserte.

Publisert 19. aug. 2015 12:11

Mens storsamfunnet debatterer frigjøring av muslimske kvinner, så har kvinnene blitt mer opptatt av å bryte fordommene, viser avhandlingen til Margaretha A. van Es.

Publisert 29. mai 2015 13:29

Sør i Zimbabwe ligger ruinene av et bysamfunn som trolig eksisterte i mer enn åtte hundre år. Den glemte ruinbyen kan gi ny kunnskap om klimatilpasning og bosetning i et marginalt område.

Publisert 7. apr. 2015 12:54

Historieprofessor Robert Marc Friedman lagar teater av vitskap. Snart er han aktuell med teaterstykket «Transcendence», som viser nye sider av Einsteins relativitetsteori.

Publisert 6. feb. 2015 11:37

Etablerte sannheter om vikingene blir utfordret i boken Viking Worlds, som gir ny innsikt i teknologi, samfunn og mentalitet i vikingenes verden.

Publisert 14. jan. 2015 13:57

Ytringsfriheten har ikke så dype røtter i Norge som vi kanskje tror. Mesteparten av historisk tid var preget av sensur. Ny forskning viser hvor gjennomregulert og overvåket offentlige ytringer var i Danmark-Norge, fra 1536 til 1814.

Publisert 6. okt. 2014 12:34

Den gresk-romerske antikken preger forsatt vår tid og våre forstillinger om språk og samfunn. I sin nye bok gir Knut Ødegård leserne et oppdatert bilde av denne perioden.

Publisert 24. juni 2014 15:46

En ny doktoravhandling viser at vi nordmenn, svensker og dansker villig lot oss sjarmere av de amerikanske dansekompaniene som ble sendt til oss. USA ville vinne «hearts and minds» under den kalde krigen.

Publisert 28. feb. 2014 13:30

Den franske opplysningsfilosofien preget politisk tenkning i Norden på 1700-tallet. Men dansk-norske intellektuelle hentet også inspirasjon fra nordisk oldtid.

Publisert 5. des. 2013 12:40

I vikingtid fikk trolig noen treller hodet kappet av før de ble gravlagt sammen med sine herrer. Nye analysemetoder av skjeletter kan si mer om fattigfolks liv for mer enn tusen år siden.

Publisert 31. mai 2013 13:59

Stikk i strid med hva som tidligere har vært antatt, vet man nå at jern fra Hedmark var en viktig handelsvare for Norge i middelalderen. Helt til utvinningen brått tok slutt.