English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved IAKH

Finn en forsker ved IAKH

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Den nordiske forskerskolen i arkeologi

Oransje puslespillbiter med bilder av runer, vikingskip osv. Svart bakgrunn.

Forskerskolen «Dialogues with the Past» inkluderer mer enn 20 deltakerinstitusjoner fra alle de nordiske landene, Baltikum og Tyskland.

Den nasjonale forskerskolen i historie

Gammelt kart over verden.

Forskerskolen «The Norwegian Research School in History» (NRSH) er et samarbeid mellom åtte norske utdanningsinstitusjoner. 

Samarbeid med våre forskere

Instituttet ønsker samarbeid med forskere fra andre fag og institusjoner. Ta gjerne kontakt med våre forskere dersom du er interessert i å samarbeide med oss.

Norgeshistorie.no

UiO. Universitetet i Oslo. Norgeshistorie.no. Det står det med bokstaver: Logo.

Norges historie, fra steinalderen til i dag.

HEI: Kulturarv ved UiO

Satsingen Heritage Experience Initiative (HEI), skal eksperimentere med nye læringsmodeller og utvikle kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn.

Oslo Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er en satsing som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer.

Publikasjoner

  • vikings-across-bondaries Vikings Across Boundaries 26. nov. 2020 13:56

    Unn Pedersen, førsteamanuensis ved IAKH har redigert boken Vikings Across Boundaries, sammen med Hanne Lovise Aannestad og Marianne Moen fra Kulturhistorisk museum, Elise Naumann fra Kunnskapsdepartementet og Heidi Lund Berg fra Universitetet i Bergen.

  • gresk2bog2bromersk2bhistorie.2ben2binnfc3b8ring Gresk og romersk historie. En innføring. 22. aug. 2019 13:02

    Knut Ødegård, førsteamanuensis i historie ved IAKH, har skrevet lærerbok om antikkens historie.