English version of this page

Om senteret

Utstilling på museum i Barcelona
Utstilling på museum i Barcelona. Foto: Colourbox.

Vi forsker på museer og kunnskapshistorie, museer og identitetspolitikk og hvordan museer konstituerer og forvalter kultur og natur. 

Senterets arbeid

Senter for museumsstudier knytter sammen museologisk forskning ved IKOS og hos andre aktører. Museumsstudiene er ikke avgrenset til museumstype, men ønsker å sammenstille forskning på ulike typer museer.

I dag utfordres og reforhandles mange av grensene mellom museer for antropologi/etnologi, kunst og naturvitenskap – og disse grensenes oppkomst, utforming, utvikling og dagens reforhandlinger er sentrale tematikker for senterets arbeid.

Senter for museumsstudier ble åpnet den 12. april 2011.

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig kontaktpunkt

Brita Brenna

Postadresse

Senter for museumsstudier
Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Postboks 1010 Blindern
0315 OSLO

Besøksadresse

Institutt for kulturstudier og orientalske språk
P. A. Munchs hus 4. etg.
Niels Henrik Abels vei 36
0371 OSLO