Moltke Moes brevsamling

NFS har en større samling brev, postkort, visittkort  og telegram knyttet til Moltke Moe som viser hans store nettverk både privat og som fagmann

Postkort

Her to eksempler fra postkortsamlingen, fra hhv Gerhard Munthe og Edvard Grieg.

Publisert 28. feb. 2014 12:59 - Sist endret 14. mai 2014 13:24