Tjenester og verktøy

Nedenfor finner du en liste over mange av ressursene som EDD har vært med på å lage. Siden EDD har lagd web-ressurser siden 1994, finnes det også eldre ressurser tilgjengelig. De finner du under Dokumentasjonsprosjektet og under Museumsprosjektet. I tillegg finnes det en rekke databaser med et enkelt grensesnitt under EDDs gamle websider.

Universitetet i Bergen overtok språk og navnesamlingene i 2016. Mange av databasene finnes nå bare i Bergen.Det er markert.

Publisert 26. mai 2010 15:05 - Sist endret 27. jan. 2021 15:55