English version of this page

Norsk språk og litteratur i et fremmedspråksperspektiv

Disse emnene retter seg i hovedsak til:

  • Internasjonale studenter som har studert norsk på høyere nivå (B2- eller C1-nivå) og ønsker å forbedre sine norskferdigheter og fagkunnskaper.
  • Innreisende internasjonale studenter som studerer norsk i sitt hjemland og ønsker å undervise i norsk i hjemlandet.
  • Norske studenter med utenlandsk bakgrunn som har hatt norsk som sitt andrespråk i videregående skole, eller som av andre grunner ønsker å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i norsk.

Til sammen tilbys det seks emner, fire språklige og to litterære. Hvert emne gir 10 studiepoeng.

Det gis undervisning i tre emner hvert høstsemester:

Det gis undervisning i tre emner i våren (på uregelmessig basis):

Kombinasjonsmuligheter

Emnene kan brukes i en 40-gruppe i en bachelorgrad for internasjonale studenter på programmer som tillater dette. For mer informasjon om 40-gruppen, se:

Kontaktinformasjon:

For spørsmål om emnene, ta kontakt med studiekonsulent.

Publisert 27. jan. 2017 13:58 - Sist endret 11. des. 2018 14:04