English version of this page

Ofte stilte spørsmål

Før du sender oss en e-post med generelle spørsmål angående våre norskkurs, ber vi deg om å lese denne siden. Kanskje er dine spørsmål om norskkurs allerede besvart.

Jeg ønsker å studere norsk. Hvordan søker jeg?

Norsk for internasjonale studenter(NORINT) på Institutt for lingvistiske og nordiske studier er kun tilgjengelige for internasjonale studenter med opptak til et studieprogram, eller innreisende utvekslingsstudenter ved Universitetet i Oslo(UiO).

Studenter må registrere seg til emnet i Studentweb. Følg instruksene på vår internettside under «Hvordan registrere seg på emnene».

Hvis du ikke er internasjonal student ved UiO og ønsker å ta norskkurs, kan du vurdere norskkursene til den Internasjonale sommerskolen. Kontakt dem her hvis du har spørsmål angående deres emner. De tilbyr undervisning hele året, ikke kun om sommeren.

Hvis du har andre spørsmål angående søknad og opptak til UiO må du kontakte Knutepunktet.

 

Jeg ble ikke tilbudt plass på NORINTxxxx. Har dere en venteliste? Hvis det er tilfelle, hvilken plass har jeg på ventelisten?

Vi har dessverre ikke kapasitet til å tilby plass til alle som har søkt om opptak til våre emner. Opptaket til NORINT-emnene  blir gjort i henhold til våre prioriteringskriterier. Vi oppretter ikke en offisiell venteliste, men hvis det blir frigjort plasser på våre emner sender vi deg en mail i løpet av de første ukene med undervisning. Du trenger ikke å kontakte oss.

 

Jeg har ikke mulighet til å delta i den klassen jeg ble tilbudt plass i. Kan jeg bytte klasse?

Hvis du ønsker å bytte klasse må du bruke vårt klassebytte-skjema. Fristen for å søke om klassebytte er 25.august.

 

Våren 2017 bestod jeg nivå 1, NORINT0110, med karakteren B på både den muntlige og skriftlige eksamen. Jeg søkte deretter om opptak til NORINT0120, men statusen min i Studentweb er nå «Ikke kvalifisert». Jeg har et stort ønske om å ta NORINT0120. Hva burde jeg gjøre nå? Er det mulig å få plass på en senere dato?

Vi forstår at statusen «Ikke kvalifisert» kan være forvirrende.  «Ikke kvalifisert» er statusen som blir gitt til alle studenter som ikke fikk opptak til våre emner, uavhengig av deres tidligere emner på NORINT og plasseringsprøven. Det betyr at vi ikke kunne gi deg en plass på emnet på grunn av kapasitetsproblemer.
Hvis det blir frigjort plasser på våre emner sender vi deg en mail i løpet av de første ukene med undervisning. Du trenger ikke å kontakte oss.

 

Jeg bestod NORINT0110, men fikk en E på den muntlige og den skriftlige eksamenen. Kan jeg søke på NORINT0120?

Du kan ikke gå videre til neste nivå med en E på den muntlige eller skriftlige eksamen.
Du trenger en D eller bedre på både den muntlige og skriftlige eksamenen for å kunne gå videre til neste nivå. Dette betyr at du trenger en D eller bedre på begge eksamenene på NORINT0110 for å bli godkjent til NORINT0120, og en D eller bedre på begge eksamenene i NORINT0120 for å bli akseptert til NORINT0130.

 

Jeg fikk en E på muntlig eksamen. Betyr dette at jeg ikke kan ta skriftlig eksamen?

Du kan ta skriftlig eksamen med en E på muntlig eksamen. Ved UiO er E den laveste ståkarakteren, og F er stryk. Hvis du består både muntlig og skriftlig eksamen, vil du bestå emnet og få studiepoeng. Men hvis du vil fortsette til neste nivå, må du ta begge eksamener på nytt, og få en D eller bedre i både muntlig og skriftlig eksamen

 

Jeg har en E på skriftlig eksamen og en D på muntlig eksamen, noe som betyr at jeg ikke kan gå videre til neste nivå. Men kan jeg ta plasseringsprøven for å komme inn på neste nivå?

Vår plasseringsprøve er kun for studenter som ikke har tatt noen NORINT-emner, men som har tidligere kunnskaper i norsk. Derfor kan du ikke bruke plasseringstesten for å forbedre karakteren din.

 

Jeg vil lære norsk, men jeg vet ikke hvilken emne jeg skal registrere meg på. Hva er forskjellen mellom NORINT0114, NORINT0110 og det nettbaserte emnet(MOOC)?

NORINT0114(10 studiepoeng) og NORINT0110(15 studiepoeng) og vårt nettbaserte emne(MOOC - 5 studiepoeng) er alle emner på nivå 1.
NORINT0114 har færre undervisningstimer i løpet av færre uker, og færre studiepoeng enn NORINT0110, og kvalifiserer ikke for nivå 2. NORINT0110, med karakter D eller bedre på både muntlige og skriftlige eksamener, kvalifiserer for nivå 2.
Vårt nettbaserte emne(MOOC) er for studenter som ønsker å tilegne seg norskkunnskap på egenhånd. Det kvalifiserer ikke for nivå 2, men er en god forberedelse hvis du ønsker å ta NORINT0110 eller NORINT0114.
Så hvis du ønsker å fortsette med NORINT0120 må du ta NORINT0110 og få en D eller bedre i både muntlig og skriftlig eksamen.


Jeg bestod emnet NORINTxxxx. Godkjenningsprosessen ved universitetet mitt krever et offisielt papir- eller kursbevis. Hvordan kan jeg få tak i dette?

På UiO må du bestille karakterutskriften din fra Studentweb. Du kan lese mer om bestilling av karakterutskrifter her.

Publisert 12. juni 2017 11:04 - Sist endret 12. juni 2017 11:16