English version of this page

Engelsk språk og korpuslingvistikk

Forskergruppen «English Language and Corpus Linguistics Research (ELC)» er et forum for å presentere og diskutere temaer relatert til korpuslingvistikk og forskning på engelsk språk mer generelt. 

Bilde av en ordsky med sentrale ord for gruppen, som English, language, linguistics, corpus, research.

Om gruppen

Forskergruppen har medlemmer fra UiO og andre institusjoner. Vi møtes til seminar ca. én gang i måneden. Alle er velkommen.

Se gruppens engelske side for detaljer om datoer, temaer og foredragsholdere.

Emneord: Korpuslingvistikk, Corpus linguistics, engelsk lingvistikk, engelsk språk
Publisert 31. aug. 2010 10:59 - Sist endret 9. nov. 2022 16:08