Aktuelle forskningssaker fra 2012

Publisert 26. okt. 2012 11:52

Fastlåst tenkning setter seg i mediekonsernenes vegger og kan hindre innovasjon, viser en ny studie.  

Publisert 17. sep. 2012 09:33

Nordmenn forholder seg til sosiale medier slik de har gjort med tradisjonelle medier som TV, radio eller avis. De er kikkere.

Publisert 4. juli 2012 15:40

I utlandet ble 68-opprøret bare negativt omtalt. Det ble det ikke i Norge, og Aftenposten var blant de mest positive.

Publisert 13. juni 2012 16:13

Medieforskerne trenger et mer nyansert begrepsapparat for å måle kvaliteten på fjernsynsnyheter, mindre preget av normative føringer for hva nyheter bør være.

Publisert 21. mars 2012 12:58

– Humanistisk forskning må ta den teknologiske utviklingen mer på alvor enn hva den har gjort så langt, sier medieprofessor Gunnar Liestøl, som bruker teknologi til å utvide virkeligheten.