English version of this page

Digital frakobling

Digital detox er blitt en betegnelse på å ta en pause fra digitale medier. Hvordan håndterer mennesker dagens informasjonsoverflod?

Kvinne sykler mens hun leser på mobilen.
Foto: Colourbox

Om prosjektet

Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox (Digitox), studerer aktuelle spørsmål knyttet til høyt forbruk av digitale medier og verktøy. Mens mange studier fokuserer på de positive sidene ved digitale medier, fokuserer dette prosjektet på ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekning og frakobling.

Mediebruken endrer seg raskt, og på få år har det skjedd store forandringer i hvordan vi kommuniserer og vedlikeholder sosiale nettverk. Digitale medier påvirker våre mest dagligdagse gjøremål, og presenterer oss for stadig nye valg og dilemmaer knyttet til hva som er god mediebruk. Konsekvensene diskuteres både i det private og offentlige rom, og berører områder som selvhjelp og selvregulering, mediepolitikk og industriens ansvar.

Digitox bygger på tverrfaglige innsikter fra medievitenskap, spillstudier og psykologi for å undersøke årsaker til, og konsekvenser av, digitale mediers økte tilstedeværelse i folks liv.

Mål

Prosjektet undersøker spesielt fenomenet digital detox – et nytt begrep som beskriver mobilpauser eller andre former for tilbaketrekning fra digitale medier og verktøy. Prosjektet ser også på nordiske medieidealer og opplevde konflikter mellom høyt medietrykk og idealer om å koble av, for eksempel i forbindelse med hytte- eller friluftsliv.

Finansiering

Norges forskningsråd (FRIPRO)

Samarbeid

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Høyskolen Kristiania

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Varighet

2019-2023

 

Publikasjoner

JOURNAL ARTICLES AND BOOK CHAPTERS

Ytre-Arne, Brita, Trine Syvertsen, Hallvard Moe and Faltin Karlsen (2020) Temporal ambivalences in smartphone use: Conflicting flows, conflicting responsibilitiesNew Media & Society. 2020, Vol. 22(9) 1715–1732. Open access.

Trine Syvertsen, Faltin Karlsen og Jørgen Bolling (2019) Digital detox på norsk. Norsk medietidsskrift (open access)

Trine Syvertsen and Gunn Enli Digital detox: Media resistance and the promise of authenticityConvergence, Online first, May 2019

Trine Syvertsen 'Loving and hating media', book chapter in Fritt från fältet, festschrift to Gøran Bolin, 2019, download open access here 

Faltin Karlsen og Trine Syvertsen You Can’t Smell Roses Online: Intruding Media and Reverse Domestication (open access), special issue of Nordicom review, 2016.

BOOKS

Trine Syvertsen: Digital Detox: The Politics of Disconnecting Emerald, 2020.

Trine Syvertsen: Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention (book, open access), Palgrave, 2017.

SHORT PIECES

Trine Syvertsen: Kronikk i Fagbladet Kommunikasjon: Digital detox - en ny medietrend 29. januar 2019

Publisert 24. jan. 2019 15:21 - Sist endret 26. nov. 2020 22:10

Kontakt

Trine Syvertsen prosjektleder

Se også liste over prosjektdeltakere (under) og delstudier i prosjektet