English version of this page

Digital frakobling

Digital detox er blitt en betegnelse på å ta en pause fra digitale medier. Hvordan håndterer mennesker dagens informasjonsoverflod?

Kvinne sykler mens hun leser på mobilen

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Om prosjektet

Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox (Digitox), studerer aktuelle spørsmål knyttet til høyt forbruk av digitale medier og verktøy. Mens mange studier fokuserer på de positive sidene ved digitale medier, fokuserer dette prosjektet på ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekning og frakobling.

Mediebruken endrer seg raskt, og på få år har det skjedd store forandringer i hvordan vi kommuniserer og vedlikeholder sosiale nettverk. Digitale medier påvirker våre mest dagligdagse gjøremål, og presenterer oss for stadig nye valg og dilemmaer knyttet til hva som er god mediebruk. Konsekvensene diskuteres både i det private og offentlige rom, og berører områder som selvhjelp og selvregulering, mediepolitikk og industriens ansvar.

Digitox bygger på tverrfaglige innsikter fra medievitenskap, spillstudier og psykologi for å undersøke årsaker til, og konsekvenser av, digitale mediers økte tilstedeværelse i folks liv.

Mål

Prosjektet undersøker spesielt fenomenet digital detox – et nytt begrep som beskriver mobilpauser eller andre former for tilbaketrekning fra digitale medier og verktøy. Prosjektet ser også på nordiske medieidealer og opplevde konflikter mellom høyt medietrykk og idealer om å koble av, for eksempel i forbindelse med hytte- eller friluftsliv.

Finansiering

Norges forskningsråd (FRIPRO)

Samarbeid

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Høyskolen Kristiania

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Varighet

2019-2023

 

Publikasjoner

Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention (open access), Palgrave, 2017. 

You Can’t Smell Roses Online: Intruding Media and Reverse Domestication (open access), publisert i et spesialnummer av Nordicom review, 2016.

Publisert 24. jan. 2019 15:21 - Sist endret 25. jan. 2019 12:32

Kontakt

Trine Syvertsen, prosjektleder